prosess- og mineralindustri

Celsa Armeringsstål AS is one of several companies receiving support from Enova.

Celsa Armeringsstål AS

Celsa Armeringsstål AS inngår i Celsa Group som er et av Europas ledende stålkonsern. Bedriften produserer armeringsstål og billets, med jern- og stålskrap som viktigste råstoff. Celsa Armeringsstål AS er landets største gjenvinningsbedrift.

Produksjonskapasiteten er på ca.1.000.000 tonn i stålverket og 550.000 tonn i valseverket. Bedriften har omlag 315 ansatte.

Elkem Rana AS

Elkem Rana AS produserer ferrosilisium i to smelteovner. Årskapasiteten er på drøyt 90.000 tonn FeSi 75 prosent, hvorav 98 prosent av produksjonen går til eksport.

FeSi benyttes som tilsetningsmateriale ved stålproduksjon. Et viktig biprodukt er silica som selges til sementindustrien. Elkem Rana har ca. 100 ansatte.

fesil
glencore

Ferroglobe Mangan Norge AS

Spanske Grupo FerroAtlántica S.A., et datterselskap av Ferroglobe PLC, kjøpte alle aksjene i Glencore Manganeses smelteverk i Mo i Rana ved utgangen av 2017. Ferroglobe ble med det en av verdens største produsenter av ferro- og silikomangan. Selskapet i Mo i Ranas nye navn er Ferroglobe Mangan Norge AS.

Bedriften i Mo i Rana produserer manganlegeringer i to smelteovner med en kapasitet på 120.000 tonn i året.

SMA Mineral AS

SMA Mineral AS eies av Svenska Mineral. Hovedproduktene er brent kalk og dolomitt. Markedet er hovedsaklig stål- og ferrolegeringsindustrien i Norge og Sverige, og i tillegg leverer bedriften en del mineralprodukter til det norske markedet.

sma
Rana Gruber AS utvinner jernmalm og er en av de største gruvene i landet.

Rana Gruber AS

Rana Gruber AS er en av Norges største aktører innen gruvedrift og utvinning av jernmalm, og et av nøkkelselskapene i Nordland.

Selskapet har 260 ansatte og har for tiden en årlig produksjon på 3,7 millioner tonn jernmalm, noe som resulterer i 1,5 millioner tonn konsentrat (hematitt og magnetitt) og ulike spesialprodukter.

VERKSTEDINDUSTRI

momek

Momek Group AS

Momek Group AS er et industrikonsern, bestående av flere datterselskap i Norge, Sverige, Finland og Tyskland.

Selskapet har vokst fra et lite verkstedsfirma til Nord-Norges største verkstedkonsern i løpet av de siste 20 årene.

I konsernet inngår selskapene MOMEK AS, MOMEK Services AS, MOMEK Techteam AS, MOMEK Personnel AS, MOMIN AB, MOMEK Personnel OY, MOMEK Germany GmbH, MOMEK Civil AS, MOMEK Lithouse AS og Momek PTN AS.

Miras industries AS

Miras industries AS

Miras Industries eier  Grotnes Steel AS, Miras Solutions, Miras Elektro og Miras Hydraulikk.

De leverer produkter og tjenester til offshore og onshore industribedrifter. Bedriftene er selvstendige enkeltbedrifter, og de har i hovedsak samme eiere.

miras
Imtas

Imtas AS

IMTAS AS er en service- og prosjektentreprenør innenfor industri, havbruk, bygg- og anlegg. Tverrfaglige leveranser med absolutte krav til HMS og gjennomføringsevne, er blitt selskapets spesialitet. Med engineering, fabrikasjon og installasjonsressurser in-house er IMTAS et trygt og sikkert valg.

IMTAS Gruppen består av selskapene Imtas AS, Imtas Prosjekt AS, Imtas Harstad AS, Imtas Personell AS og Imtas Eiendom AS. Selskapet har som målsetning å være førstevalget for ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

Imo Sveiseindustri AS

Imo Sveiseindustri AS tilbyr alle slags tjenester innenfor sveising, platearbeid og stålkonstruksjoner, og de tilbyr kapping og bearbeiding av armeringsstål til bygningsindustrien og entreprenørbransjen

Marius Reinsnes ved IMO Sveiseindustri AS foran den nye sveisemaskinen for søylearmering. Ordren som her produseres er armeringssøyler til kaipeler for ny kai for Kleven verft i Ulsteinvik.

Batteriindustri

Konsept FREYR Giga Arctic

FREYR Battery

FREYR Battery er i gang med å bygge opp en gigafabrikk for battericelleproduksjon inne i Mo Industripark. Denne har fått navnet Giga Arctic og bygget vil ha et fotavtrykk på hele 60.000 kvadratmeter, og langt større gulvareal når en regner med etasjene. I tillegg kommer pilotfabrikken nede ved Rana Industriterminal på 13.000 kvadratmeter som skal åpne mot slutten av 2022. Produksjonsstart i Giga Arctic er beregnet å være i andre halvår 2024.

Annet

it

Logistikk

Mo Industritransport AS er en sentral leverandør av transporttjenester i industriparken. De kjører skrap fra kai, via skrapbehandlingsanlegget, og til produksjonsanlegget til Celsa Armeringsstål AS. De transporterer ferdigvarer fra produksjonsanleggene i industriparken til utskiping fra kai.

Engineering

Det finnes flere sterke engineering-miljøer både i og utenfor de store konsernene.

Benjamin Aspdal ser frem til å ta fatt på nye oppgaver hos MainTech i hjembyen Mo i Rana.
it

IT

iTet AS er leverandør av konsulent- , utviklings- og driftstjenester innenfor IKT. I tillegg er er  bedriften totalleverandør av programvare, lisenser og IKT-utstyr.

Itella Information AS leverer tjenester innenfor elektronisk dokumentbehandling og arkiv, som blant annet skanning, tolking, korreksjonsbehandling og brukerstøtte. Markedet er både regionalt og nasjonalt.

Laboratorie og kvalitetssikring

Nemko Norlab er en av Norges største industrielle laboratoriebedrifter. Nemko Norlab er et flerfaglig laboratorium som arbeider innenfor fagområdene analytisk kjemi, materialteknologi og miljøovervåking. Selskapets viktigste markeder er verkstedindustrien, prosess-industrien, bergverk og offentlig forvaltning spredd over hele Norge. Nemko Norlab AS sitt hovedlaboratorie ligger i Mo i Rana.

Testpartner betjener kunder innenfor næringsliv og offentlig forvaltning ved å utføre tester og kontrolloppdrag.

Det Norske Veritas AS har kontor i industriparken.

Laborant Anja Gull ved Molab AS.
ranfjord

Havbruk

Kvarøy Smolt produserer smolt ved å utnytte spillvarme fra prosessindustrien.