Foto: MOMEK

MOMEK TappingMate AS bevilges 11,5 millioner

2 januar, 2023 10:39 Del Del Del

MOMEK TappingMate AS har fått 11,5 millioner fra Norges Forskningsråd til utvikling av en autonom robotisert løsning for tapping av metall i smelteverk.

Dette er den største tildelingen av innovasjonsmidler til et MOMEK-selskap noensinne.

– Vi har fått 11,5 millioner kroner fra Forskningsrådet til et prosjekt på totalt 23 millioner. Dette er den største tildelingen av innovasjonsmidler til et MOMEK-selskap noensinne og en stor prestasjon, sier daglig leder i Momek TappingMate AS, Bjørn Audun Risøy.

MOMEK og partnerne konkurrerte med 106 andre konsortier om innovasjonsmidler, og kom dermed igjennom et trangt nåløye.

– Jeg vil berømme og takke MOMEK-kolleger og våre medspillere ELKEM, Pioneer Robotics, SINTEF, Applica og Kunnskapsparken Helgeland for unikt samarbeid og strålende prestasjon, sier Risøy.

Bilde av prosjektteamet i MOMEK.

F.v. Gulbrand Felde (Elkem), Torgrim Remmen (Elkem), Ketil Jensen (MOMEK), Øyvind Bruce (Elkem), Gøran Loftfjell (Elkem), Kritian Ramstad Hansen (Elkem), Ivar Helvik (Elkem), Olaf Minge (Elkem), Frode Johan Berg (Elkem), Harald Ellingsen (Pioneer Robotics), Yvonne Murray (Pioneer Robotics), Stine Westerby (MOMEK), Kristian Bjerkli (Elkem), Ole Jacob Jakobsen (Elkem), Bente Faanes (Elkem), Alexander Johansen (Momek), Finn Oscar Karlsen (Pioneer Robotics), Bjørn Audun Risøy (MOMEK), Morten Richardsen (Elkem), Lars Klemet Jacobsson (Elkem) og Inge Runningen (Elkem). Foto: MOMEK

TappingMate er en radikalt ny løsning for tapping av flytende metall fra smelteovner ved bruk av avansert robot med ulike verktøy, maskinsyn, sensorikk og annet automasjonsutstyr.

Løsningen utvikles og testes i industrielt miljø hos MOMEK og Elkem Rana. Innovasjon Norge, Regionalt Forskningsfond Nordland og Forskningsrådet støtter ulike deler av satsingen.

– Dersom satsingen lykkes, vil vi bidra til en enda mer attraktiv og bærekraftig prosessindustri, avslutter Risøy.

Del Del Del