Daglig leder Odd Strøm ved Nova Sea AS og adm. dir. Arve Ulriksen ved Mo Industripark AS.

Møreforskning: Ny rapport bekrefter trafikkgrunnlaget for stor flyplass ved Mo i Rana

2 oktober, 2015 8:58 Del Del Del

Komparativ trafikkanalyse Polarsirkelen lufthavn, 1.10.15.

Hovedfunn er:

 

Tre direkte daglige avganger til Oslo.

En ny trafikkanalyse fra Møreforskning viser at det vil være grunnlag minimum tre daglige, direkte avganger med store jetfly mellom Polarsirkelen lufthavn Hauan og Oslo lufthavn Gardermoen (OSL). Et moderat estimat tilsier om lag 300.000 passasjerer årlig mellom Mo i Rana og Oslo, viser analysen.

 

Kommersiell forretningsmodell.

Non‐stop direktefly til Oslo gir grunnlag for kommersielle ruter med forretningsmodell som ved Molde lufthavn, Årø og Evenes lufthavn.

 

Møreforskning bekrefter trafikkgrunnlaget.

Trafikkanalysen fra Møreforskning bekrefter dermed at det synes å være grunnlag for en stor regional flyplass ved Mo i Rana, slik Samferdselsdepartementet har bedt Avinor planlegge for.

 

Passasjervekst.

Trafikkanalysen viser en kraftig økning i antall reisende til og fra Midt– og Nord‐Helgeland.

Dette er hovedkonklusjonene i en ny trafikkanalyse fra det uavhengige forskningsinstituttet Møreforskning ‐ som sammen med Transportøkonomisk institutt (TØI) ‐ er ledende på sine felt.

 

Utredningen er foretatt på oppdrag av Mo Industripark, Nova Sea og Polarsirkelen lufthavnutvikling.

Oppdragsleder i Møreforskning har vært professor Svein Bråthen med forskerne Falko Müller og Hilde J. Svendsen i teamet.

 

Trafikkanalysen sammenlikner Polarsirkelen lufthavn med Molde lufthavn, Årø, Kristiansund lufthavn, Kvernberget, og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

 

Kommentarer fra oppdragsgiverne:

‐ Møreforsknings trafikkanalyse bekrefter at det er trafikkgrunnlag til å bygge Polarsirkelen lufthavn som en regional flyplass med direkterute til Oslo for store jetfly. Lave billettpriser og stor flykapasitet er et svært viktig rammevilkår for videre industriell utvikling og økt verdiskaping i vår landsdel, sier adm.dir i Mo Industripark AS og styreleder i NHO Nordland, Arve Ulriksen.

‐ Trafikkanalysen fra Møreforskning styrker vedtakene som er gjort i både Fylkestinget i Nordland og på Stortinget om å planlegge en regional flyplass ved Mo i Rana. Samferdselsdepartementet har forutsatt at Avinor planlegger for en stor regional lufthavn, og næringslivet forventer at Stortingets vilje om god fremdrift oppfylles, sier Arve Ulriksen.

‐ Møreforsknings nye trafikkanalyse viser at Midt og Nord Helgeland kan få langt billigere billetter og flere daglige direktefly til Oslo. Det er en god nyhet for utvikling av næringslivet i distriktene og bolyst på Helgeland, sier Daglig leder ved Nova Sea AS, Odd Strøm.

‐ Vi mener at Polarsirkelen lufthavn vil ha et passasjergrunnlag på mer enn 400.000 passasjerer i året når reiser til Bodø og Trondheim samt charter også inkluderes i trafikkgrunnlaget.

‐ Møreforskning forutsetter ikke i sin analyse at kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna må inngå i trafikkgrunnlaget fra ruten til Oslo lufthavn. Vi tror det er sannsynlig at reisende som besøker eller bor i disse kommunene i fremtiden vil bruke både Stokka og Polarsirkelen lufthavn og dermed få flere reisealternativer, sier Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen Lufthavnutvikling.

 

Trafikkanalysens forutsetninger

Trafikkanalysene er foretatt basert på dagens flyplass‐struktur og tar for gitt fortsatt drift ved Mosjøen lufthavn, Kjærstad og Sandnessjøen lufthavn, Stokka.

Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna (HALD) er ikke tatt inn i trafikkgrunnlaget på om lag 278. 000 for non stop ruten til Oslo. Inkludert en viss andel av Oslo‐trafikken fra HALD vil øke trafikkgrunnlaget til 329.000.

Alle passasjerer over Mosjøen lufthavn til Oslo lufthavn, og til flyplasser sør for Trondheim, inngår i trafikkgrunnlaget fra Polarsirkelen lufthavn til OSL. Passasjerer fra Mosjøen til Trondheim og nordover inngår ikke.

Brønnøysund lufthavn, Brønnøy, som i dag har direkte fly til OSL, inngår ikke i trafikkgrunnlaget for Polarsirkelen lufthavn.

At passasjerer til og fra turistdestinasjonen Hemavan/ Tärnaby (1 time fra flyplassen) vil øke trafikken ved ny flyplass er sannsynlig. Sverige er imidlertid ikke tatt med i trafikkgrunnlaget for Polarsirkelen lufthavn.

 

Møreforsknings metode og sammenlikning av data

Metoden som er brukt i Møreforsknings nye trafikkanalyse for Polarsirkelen lufthavn er basert på en sammenlikning med Molde lufthavn, Årø, Kristiansund lufthavn, Kvernberget, og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Møreforsking mener at Polarsirkelen lufthavns influensområde gir et rimelig sammenligningsgrunnlag med disse lufthavnene.

Møreforsknings trafikkanalyse gjør det mulig å sammenlikne ny flyplass med allerede eksisterende flyplasser. Det er lagt vekt på en kritisk og systematisk tilnærming for å sikre et best mulig sammenligningsgrunnlag.

Geo‐økonomiske faktorer her er; befolkningsstørrelse, disponibel inntekt i befolkningen og økonomisk aktivitetsnivå i næringslivet i flyplassens nedslagsfelt.

Tidligere trafikkanalyser for Polarsirkelen lufthavn har ikke sammenliknet slike faktorer og drivere direkte med tilsvarende for eksisterende flyplasser, selv om erfaringsgrunnlag fra flymarkedet generelt er lagt til grunn i enkelte av de tidligere trafikkanalysene.

 

 

Kontaktpersoner:

Arve Ulriksen                                      Odd Strøm                              Henrik Johansen

Adm.dir                                                Daglig leder                           Daglig leder

Mo Industripark AS                           Nova Sea AS                         Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS

950 30 319                                           901 07 508                            959 44 261

                        

 

Les rapportens sammendrag i pdf:

Møreforskning_Helgeland_sammendrag

Del Del Del