Nå kan du søke på sponsormidler for 2019

23 november, 2018 13:12 Del Del Del

I 2018 mottok vi over 60 søknader fra ulike samfunnsinitiativer som gjerne ønsket sponsorstøtte fra oss. Vi skulle gjerne innvilget alle søknadene, men rundt halvparten mottok til slutt støtte. Tiltak og aktiviteter som retter seg mot barn og unge ble prioritert. Nå lyses midlene for 2019 ut med søknadsfrist 21. desember. 

Vi er glad for å kunne bidra til tiltak som fremmer utvikling, trivsel og positivt engasjement for barn og ungdom i Rana-regionen gjennom de midlene vi setter av til sponsing. Som en betydelig samfunnsbygger og næringsaktør i Rana, og ønsker vi å være en positiv medspiller, gjennom å støtte opp om aktivitet som fremmer samfunnsansvar og samfunnsengasjement. Det er mange som søker om støtte, og vi har dessverre ikke anledning til å sponse alle. Alle er imidlertid velkomne til å søke, men aktiviteter som retter seg mot barn og unge vil bli prioritert i år som tidligere år.

Våre kriterier 
Mo Industripark AS skal støtte opp om tiltak som bidrar til utvikling, trivsel og positivt engasjement og som på lang sikt kan bidra til å styrke regionens verdiskapning og sysselsetting.

Vi skal støtte aktiviteter som viser ansvarlighet for lokalsamfunn og lokale virksomheter, og aktivitet som skaper engasjement og stolthet for vår region og vårt næringsliv. Søkere lokalisert på Nord-Helgeland vil bli prioritert.

Støtte i form av sponsing skal bidra til å profilere Mo Industripark AS på en positiv og synlig måte.

Innretting
Vi gir primært støtte i form av sponsing til tiltak som fremmer lokal aktivitet innenfor idrett, kultur og ideelle formål. Her vil vi vektlegge tiltak som:

  • Styrker rekruttering til industri og industrirelatert virksomhet
  • Fremmer interesse for fagopplæring og realfag
  • Fremmer interesse for lokalkunnskap
  • Er basert på lokal aktivitet i vår region
  • Prioriterer barn og ungdom

Søknadens innhold:

  • Skriftlig søknad der aktiviteten det søkes støtte til beskrives, med innhold, deltakere, omfang og tid aktiviteten går over. Kort beskrivelse av organisasjon og tillitsvalgte.
  • Vedlagt budsjett med hovedpunkter for inntekt og utgifter. Spesifisert beløp det søkes om fra Mo Industripark AS.
  • Plan for profilering av Mo Industripark AS innenfor aktiviteten.
  • Plan for hvordan aktiviteten profileres utad, gjerne med referanser til tidligere tilsvarende aktivitet.
  • Vi behandler kun skriftlige søknader, og kun ved den årlige behandlingsrunden. Sponsoravtaler inngås for ett år av gangen.

Søknader sendes til:

Søknadene for 2019 vil bli behandlet i løpet av januar 2019. Resultater offentliggjøres i slutten av januar.

Noen av de mange som mottok sponsormidler i 2018.

Del Del Del