Næringsminister Iselin Nybø var på lynvisitt i Mo Industripark i dag før hun satte kursen mot Sandnessjøen. Her sammen med leder i Rana Venstre, Mats Hansen (t.v.) og politisk nestleder Dag Østerdal.

Næringsministeren besøkte Mo Industripark

30 juni, 2020 13:15 Del Del Del

Næringsminister Iselin Nybø besøker Helgeland i dag og startet dagen med møte hos Mo Industripark as hvor også Freyr, ordfører og RU deltok. Det ble også et besøk hos Celsa Armeringsstål.

Et spennende sted
Dette er Nybøs første besøk til Mo Industripark som statsråd, selv om hun har vært mange ganger i Rana.
– Mo Industripark er et spennende sted hvor det jobbes fremtidsrettet, konstaterte Nybø etter møte med ordfører, Mo Industripark as, Freyr og RU.

Ordfører Geir Waage innledet sesjonen med å peke på industriregionens mange naturlige fortrinn, og mulighetene for større samspill mellom de ulike næringene på kysten og innlandet.

Bred agenda
Blant de mange temaene næringsministeren fikk innspill på under møtet var infrastrukturens betydning for utvikling og vekst i regionen, herunder etableringen av ny storflyplass og dypvannskai i Rana, Freyrs batterifabrikksatsing samt prosjekter på blokka innenfor hydrogenproduksjon, karbonfangst, -lagring og -bruk, samt muligheter for satsinger på Nesna Industripark.

Virkemiddelapparatets innretning ble også tema under møtet.
– Vi ser at det er utfordringer knytte til hvor virkemiddelapparatet kan gå inn på risikoavlastnings-siden. Det er et hull innen risikoavlastning nå og virkemiddelapparatet er gjerne enten veldig tidlig inne eller først i kommersialiseringsfasen, men vi får tilbakemeldinger om at det er lite innen risikoavlastning, som kommer mer et sted mellom de. Her må vi kanskje se på om andre mulig innretninger blir mer riktige, sa Nybø under møtet.

Administrerende direktør i Mo Industripark as, Arve Ulriksen poengterte at risikoavlastning er særlig viktig for “first-movers” innen store fremtidsrettede industrietableringer.

 
Ministeren besøkte deretter Celsa Armeringsstål, før turen bar videre til Sandnessjøen.

Sjekk ut næringsministerens videohilsen på Mo Industriparks snap story! Legg oss til som venn!

Del Del Del