ACT vinner frem i tøff konkurranse og får innvilget søknad om opptak som ARENA PRO-klynge.

Nasjonal satsing på industrielle løft i nord

19 november, 2020 15:13 Del Del Del

I dag ble det klart at Arctic Cluster Team – ACT er tatt opp som ARENA Pro klynge fra 2021 i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters (NIC). NIC er et statlig finansiert klyngeprogram som skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon.

God vekst
Arctic Cluster Team (ACT) ble tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet i 2017, og har i ARENA-perioden vokst fra 40 til over 80 partnere. ARENA-prosjektet avsluttes 31.12.2020, og ACT søkte derfor  om opptak som ARENA Pro-klynge for å videreføre klyngeprosjektet.

Spenstige mål
ACT har satt seg som mål å skape en klimanøytral prosess-industri og framtidens grønne samfunn med nye verdikjeder, digital transformasjon og ny infrastruktur for innovasjon. Klyngen dekker hele verdikjeden fra produksjon av fornybar kraft og uttak av mineraler, til leverte varer og tjenester. Medlemmene kommer i hovedsak fra Trøndelag og Nord-Norge, med tyngdepunkt på Helgeland. Bedriftene i klyngen har mer enn 5300 ansatte og omsetter for over 32 mrd. kroner.

Betydelig støtte
Et opptak til ARENA Pro vil i løpet av de neste fem årene utløse 60 MNOK til å forsterke industrielle løft i nord; 50% fra offentlige virkemidler, og 50% i egeninnsats fra partnerskapet. Konkurransen om plass i programmet er hard, og totalt 24 søknader til ARENA og ARENA Pro konkurrerer om de samme midlene. Femten klynger har søkt om opptak som ARENA-klynge, og ni klynger har søkt om opprykk til ARENA Pro, ACT er en av dem som fikk sin søknad innvilget.

– Vi er glad for at ACT vinner fram i tøff konkurranse med dyktige næringsklynger fra hele landet. En nasjonal satsing på industrielle løft i ACT vil bidra til økt bærekraft globalt, og utvikle arbeidsplasser og samfunn i nord. Ingenting er bedre enn det! Opptak i Arena Pro styrker klyngens posisjon og påvirkningskraft, og utløser ressurser til industriell omstilling og utvikling av nye grønne satsinger sier Monica Paulsen, klyngeleder i ACT.

Spydspiss
ACT skal være en spydspiss i omstillingen til et sirkulært lavutslippssamfunn, og ta en viktig rolle i å utløse det store potensialet som ligger i omstilling av prosessindustri og effekten av krysskoblinger mellom denne og andre industrier. Gjennom et framoverlent og motivert partnerskap med felles ambisjoner er ACT klar til å løfte større satsinger.

– Skal vi klare de store omstillingene som et grønt skifte vil kreve må vi samarbeide. Bærekraftig vekst bygger på prinsippet at en skal fordele ressursene slik at de brukes på best mulig måte for flest mulig, da bli samarbeid ikke bare viktig, men avgjørende for å lykkes. ACT har utviklet en arena for samarbeid, som gjødsel til utvikling vi nå kan høste fra og dyrke, slik at veksten både blir frodig og grønn, ifølge Ellen Myrvold, Styreleder i ACT

To i Nord-Norge
Det er ikke bare ACT som kan glede seg i dag; av ni nasjonale Arena Pro-søknader blir hele to tildelt nordnorske klynger. I tillegg til ACT fikk også Cod Cluster den gjeve utmerkelsen. Sistnevnte er den nasjonale hvitfiskklyngen som med sine 50 partnere skal skape fremtidens fiskerinæring med bærekraftig verdiskaping og levende kystsamfunn. Ved å strekke sesongen gjennom ulike tiltak, ta i bruk ny teknologi og forskning skal klyngen skape mer verdi av hver enkelt fisk som tas opp fra havet. Klyngen dekker hele verdikjeden fra flåte til marked. Medlemmene kommer i hovedsak fra Nord-Norge, med tyngdepunkt i Vesterålen og  Båtsfjord.

At Nord-Norge får to Arena Pro klynger i konkurranse med andre meget sterke næringsklynger, er en stor anerkjennelse til de nordnorske bedriftene som viser både vilje og evne til å skape fruktbare resultater gjennom klyngesamarbeid. Gratulerer til Cod Cluster og Nord-Norge! Vi gleder oss til fortsatt samarbeid og vekst.

Del Del Del