Nord-Norges største industrimiljø fortviler over foreslått nedleggelse av studietilbud

16 november, 2017 14:57 Del Del Del

Tidligere i høst kom nyheten om at Nordland Fylkeskommune (NFK) foreslår drastiske endringer i tilbudsstrukturen i videregående skoler i Nordland som blant annet vil ramme Ranaindustrien.

I høringsdokument «Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland» som ble sendt ut i september var et av forslagene som vil ramme industrien i Rana dersom det blir vedtatt, å legge ned Vg2 linja innen industriteknologi ved Polarsirkelen Videregående.

Følgende ble hevdet om Polarsirkelen Videregående i høringsdokumentet: «Vg2 Industriteknologi vil sannsynligvis bli foreslått nedlagt i denne saken, både med bakgrunn i lave søkertall og lav formidlingsgrad av lærlinger.» Denne argumentasjonen stemmer dårlig med virkeligheten og vil kunne ha alvorlige konsekvenser for rekrutteringsgrunnlaget av lærlinger for industrien i Rana dersom forslaget blir vedtatt i fylkestinget 4. desember. Dette uttaler industrien i sin høringsuttalelse. Flere aktører stiller seg uforstående til forslaget om nedleggelse av denne linja, inkludert industrien i Rana.

 

Samstemt høringsuttalelse
Et samlet industrimiljø i Nord-Norges industrihovedstad sendte en høringsuttalelse til NFK i oktober hvor de uttrykker viktigheten av å bevare Vg 2 industriteknologilinja i Rana. I innstillingen fra fylkesrådet til fylkestinget om struktur i videregående skole, som skal til til behandling i fylkestinget 4. desember, viser det seg at forslaget om nedleggelse opprettholdes. I tillegg foreslås ytterligere to linjer ved Polarsirkelen nedlagt som ikke var med i det opprinnelige høringsdokumentet.

Les hva industrien i Rana sa i sin høringsuttalelse om den foreslåtte nedleggelsen av industriteknologi Vg2 ved Polarsirkelen Videregående som ble sendt til NFK, samt sitater fra de 11 industriaktørene som har skrevet under på dokumentet:

Ranaindustriens høringsuttalelse og sitater ang industriteknologi

Under finner du lenke til NFK hvor du kan lese støttedokumentene til saksfremlegget til Fylkestinget i desember.

Dokumenter til saksfremlegget til fylkestinget som skal til behandling 4. desember

 

 

 

Del Del Del