For Norge sin del var det en negativ utvikling fra tidligere.

Norge faller på listen over attraktive steder

9 juli, 2015 14:51 Del Del Del

I følge målinger gjort av Fraser Institute er Norge mindre attraktiv for gruveindustrien enn andre nordiske land. Sverige og Finland fremstår som mer attraktive.

Fraser Institute er et analyseselskap med base i   Canada. Selskapet jobber innenfor ulike om-        råder, og leverer den viktigste analysen av gruve-industrien hver år. I vinter fikk Mo Industripark AS (MIP AS) presentert årets undersøkelse under PDAC i Toronto i Canada.

– For Norge sin del var det en negativ utvikling fra tidligere. I løpet av fjoråret har Norge falt åtte plasser sammenlignet med samme undersøkelse fra 2013. Årsakene er i all hovedsak høyere handelsbarrierer og forverret toll og avgiftspolitikk, samt dårlig tilgang på kompetent personell, forteller markedssjef i MIP AS, Jan Gabor.

 

Norge har store utfordringer

Usikkerhet rundt miljølovgivning i de nordiske landene er den største usikkerhetsfaktoren, og Norge er isolert sett det landet som kommer dårligst ut også her.

Både Sverige og Finland fremstår som mer attraktive. Rangerer man Norge mot resten av verden og vurderer hvor det er best å etablere seg, havner Norge på 82. plass, men Sverige ligger på 37. plass og Finland på 16. plass.

– Norge har noen utfordringer i forhold til å være et attraktiv land å etablere seg med gruvedrift, særlig innenfor miljølovgivning og skatt- og avgifts-politikk, understreker Gabor.

 

Årlig undersøkelse

Kartleggingen av gruveselskapene i verden gjøres årlig for å måle effekten av hvordan offentlig        politikk tiltrekker og forhindrer gruveinvesteringer. Det er en spørreundersøkelse rettet mot toppledere som er involvert i gruvedrift og utvikling. Undersøkelsen gjennomføres online, anonymt og uavhengig av partisk forskning.

 

Les artikkelen i PDF-format:

GSnr4_2015_s15

 

 

Del Del Del