Norge med i europeisk hydrogensatsing

17 desember, 2020 18:16 Del Del Del

Nylig ble det kjent at Norge slutter seg til EUs Important Projects of Common European Interest (IPCEI) for hydrogen. Dette gir virkemiddelapparatet helt nye muligheter for å tildele støtte, og styrker hydrogenprosjektet i Mo Industripark.

STØRRE HANDLINGSROM
Direktør for eiendomsutvikling i Mo Industripark as, Jan Gabor, mener dette var en viktig gladnyhet.

– Det at Norge nå slutter seg til IPCEI, viktige prosjekter av felles europeisk interesse, for hydrogen, gir et helt annet handlingsrom for virkemiddelapparatet, som i større grad kan gi direkte støtte til etablering enn tidligere og ikke bare FoU og begrensninger som følge av statsstøtteregelverket, forklarer Gabor.

VIKTIG FOR Å LYKKES
Sammen med Celsa og Statkraft har Mo Industripark as sammen planer om å etablere et verdikjede for hydrogen med produksjon i Mo Industripark. Det at Norge nå er med i IPCEI, styrker mulighetene for å lykkes med Hydrogen Hub Mo, som prosjektet til partnerne over heter.
– For å ta de betydelige stegene for å lykkes med nye industrisatsinger som kan dra hele samfunnet i en grønnere retning, er dette veldig viktig. Etableringsstøtte er en utfordring for prosjekter av denne størrelsen, og nå kommer vi litt nærmere, sier Gabor.

GLAD FOR GJENNOMSLAG
Gabor mener industrien har blitt lyttet til.
– Vi har, sammen med Celsa Armeringsstål og Statkraft, vært tydelige på overfor både regjering og opposisjon at Norge burde tilslutte seg EUs IPCEI for hydrogen. Det er svært gledelig at vi er blitt lyttet til, og dette gir også større tyngde til Norges hydrogenstrategi. Europa har også store ambisjoner for hydrogen, så nå er vi bedre rustet for å få til satsinger her hjemme, så det er bare å si bra jobbet, smiler Gabor.

Dette er bærekraft- og kommunikasjonssjef i Celsa Nordic, Susanne Nævermo-Sand helt enig i.
– IPCEI åpner for en raskere overgang til et mer bærekraftig samfunn og representerer en ny mulighet for viktige prosjekter som i dag faller mellom stolene i virkemiddelapparatet. Norge har de beste forutsetningene for produksjon av grønt hydrogen i Europa på grunn av vår tilgang til fornybar energi. Flere EU land jobber nå med å fremme IPCEI for hydrogen. Norge har nå grepet muligheten og blitt med på dette. Det vil bidra til å realisere målene i Regjeringens hydrogenstrategi . Dette er vi glade for og vi gratulerer Regjeringen med denne beslutningen, sier Nævermo-Sand.

BARE BEGYNNELSEN
Hydrogen er en viktig eergibærer for å redusere utslipp.
– Dersom vi lykkes med hydrogensatsingen i Mo Industripark betyr det
at Celsa, som allerede produserer et av verdens grønneste armeringsstål kan bli enda grønnere. I tillegg rulles det ut flere hydrogenprosjekter innen transport, så produksjon i Mo Industripark kan også levere til den sektoren, poengterer Gabor.

Han mener Norge bør bli med i flere IPCEI
– Det at vi nå er med på IPCEI for hydrogen er flott, vi håper på det samme for batterier. Vi snakker her om store disruptive og strategisk viktige prosjekter for Norge og norsk Industri. Det er svært viktig at vi her i Norge harmonerer med Europa da de har store grønne ambisjoner gjennom Green Deal. Gjør vi ikke det er det fare for at vi sakker akterut. Dette er en svært gledelig start, avslutter Gabor.

– Dette gir større tyngde til Norges hydrogenstrategi, sier direktør eiendomsutvikling i Mo Industripark as, Jan Gabor.

Del Del Del