- Et nyttig besøk som ga oss flere viktige innspill fra industrien i Rana, sa Per Sandberg. Fra venstre: Jan-Erik Svensson, Arctic Circle Data Center AS / Inkubator Helgeland AS, Allan Johansen, Rana FrP, Per Sandberg, nestleder FrP, Thoralf Lian, Inkubator Helgeland AS, Arve Ulriksen, Mo Industripark AS, og politisk rådgiver Victoria Reynolds, FrP.

Norge trenger fibernett med industriell kapasitet

22 august, 2015 16:17 Del Del Del

– Vi har hatt en stor fiberutbygging i Norge. Nettet er godt utbygd for allment forbruk. Vi har imidlertid i alt for liten grad lagt vekt på å bygge et sentralt fibernett for industrielt bruk, med overordnede nasjonale avtalestrukturer, slik Sverige, Danmark og Finland har gjort. Dette må vi intensivere framover, sa Jan-Erik Svensson, daglig leder i Arctic Circle Data Center AS (ACDC AS).

Dette budskapet fikk nestleder i FrP, Per Sandberg og hans politiske rådgiver Victoria Reynolds med seg da de fredag besøkte Mo Industripark sammen med varaordfører Allan Johansen (FrP) i Rana kommune.

Under besøket fikk de orientering om virksomheten i Mo Industripark i dag og de utfordringer som Ranaindustrien har. Av tema som ble tatt opp var arbeidet med gjenvinning av energi og materialer, og hvordan organiseringen i Mo Industripark fremmer slikt arbeid. Det ble tatt opp hvilket langsiktig effektiviseringsarbeid som er utført i industrien i Rana, og betydningen dette har i forhold til at industrien arbeider i et internasjonalt marked. Spørsmål rundt mineralutvinning ble drøftet, sammen med rammebetingelser for industri- og mineralnæringene.

 

ACDC AS

På programmet sto også nye aktiviteter, spesielt arbeidet med etablering av datasenter i Nordland. Her presenterte daglig leder Jan-Erik Svensson i ACDC AS hvordan situasjonen å etablere en slik kraftintensive næringen i Nordland er, og hvilke utfordringer som er framover. Spesielt pekte Svensson på fiberkapasiteten i Norge, der vi har en svak industriell kapasitet som imøtekommer internasjonale krav for tilknytning.

Svensson er i det daglige ansatt i Inkubator Helgeland AS, og daglig leder Thoralf Lian i inkubatoren hadde også en presentasjon av selskapet og deres virksomhet.

Per Sandberg roste industrien i Mo Industripark for å være aktiv, engasjert og fremtidsrettet, og han sa han hadde fått flere viktige innspill med aktuelle problemstillinger, som han ønsker å arbeide videre med.

 

Del Del Del