Arve Ulriksen er tilsatt som administrerende direktør i Mo Industripark AS. Han tiltrer stillingen 31. mars 2014.

Ny administrerende direktør er ansatt i Mo Industripark AS

10 januar, 2014 14:00 Del Del Del

Pressemelding fra Mo Industripark AS

Ny administrerende direktør er ansatt i Mo Industripark AS.

Arve Ulriksen er ansatt som ny administrerende direktør i Mo Industripark AS. Han tiltrer 31. mars og etterfølger Terje Lillebjerka som har vært konstituert i stillingen. Arve Ulriksen er 51 år gammel. Han er utdannet sivilingeniør og har i tillegg gjennomført omfattende topplederprogrammer i Elkem- og Orklasystemet. Arve Ulriksen er opprinnelig fra Mo og bosatt i Utskarpen.

Arve Ulriksen hatt ulike toppstillinger i Elkem, og kommer sist fra stillingen som Verksdirektør ved Elkem Salten. Under hans periode som verksdirektør ved Elkem Salten, har bedriften gjennomført og prosjektert store ombygninger innen produksjon og energigjenvinning. Han har tidligere også hatt ansvar for henholdsvis Organisasjon og Logistikk ved samme verk. Arve Ulriksen har også jobbet i lederstillinger innen utvikling og produksjon i andre enheter/divisjoner i Elkem (Silisium/Aluminium). Før Arve Ulriksen startet sin karriere i Elkem jobbet han 5 år i medisinsk industri (Leardal Medical 1993-1998).

Arve Ulriksen har også hatt og innehar flere sentrale verv innen bl.a. NHO Nordland, Industrigruppe Nord, Salten Bioetanol og Gassmaks Nordland.

Terje Lillebjerka har vært konstituert administrerende direktør siden mai 2012. Terje og hans medarbeidere har utført en meget god jobb og har blant annet bidratt til et godt driftsår i 2013 og at Wasco Coatings Norway AS har uttalt sin etableringsprosess av ny rørcoating-fabrikk i Mo Industripark som meget vellykket.

Styret og eierne av Mo Industripark AS ser fram til at Arve Ulriksen begynner i jobben, og vi har stor tro på at han sammen med bedriftens øvrige dyktige medarbeidere vil sikre videre positiv utvikling av Mo Industripark AS, som eget selskap og Industrielt cluster på Helgeland.

Halvard Meisfjord

Styreleder Mo Industripark AS

Spørsmål kan rettes til styreleder, telefon 90 78 21 64

 

 

Del Del Del