Daglig leder i Mo Fjernvarme Tonje Tetmo Juliussen

Ny daglig leder i Mo Fjernvarme

6 april, 2022 12:33 Del Del Del

Tonje Tetmo Juliussen er ny daglig leder i Mo Fjernvarme. Hun blir dermed leder for en av Nord-Norges største fjernvarmeprodusenter, som leverer miljøvennlig energi basert på overskuddsvarme fra industrien til store deler av Mo i Rana.

-Dette blir veldig spennende, sier Juliussen. -Fjernvarmeproduksjonen inne i Mo Industripark er sirkulærøkonomi i praksis, og jeg gleder meg til å sette i gang med dette.

35-åringen fra Utskarpen i Rana har tatt utdanningen sin ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo, Trondheims økonomiske høgskole, og ved Hawaii Pacific University. Hun kommer fra stillingen som Head of Financial Crime Prevention Response i Tietoevry, og har jobbet i både Handelsbanken og PriceWaterhouseCoopers før det.

Tiltredelsesdato i Mo Fjernvarme er 1. juli. Nåværende daglig leder Terje Sund-Olsen forlater heldigvis ikke skuta, men går over i rollen som markeds- og utviklingssjef i Mo Fjernvarme fra samme tidspunkt.

-Mo Fjernvarme har vært frampå lenge, blant annet med å erstatte fossil med fornybar energi. På de kaldeste dagene må det nemlig fyres i tillegg til overskuddsvarmen fra industrien. Da er det viktig at det gjøres med 100 prosent fornybar energi, sier Juliussen.

Prioriteten de nærmeste årene vil være å videreutvikle selskapet i tråd med samfunnsutviklingen og det grønne skiftet. Mo Fjernvarme har som mål at selskapet skal være en foretrukken leverandør av fornybar energi til eksisterende og nye kunder.

Juliussen sier hun gleder seg til å jobbe med å finne nye bruksområder for fjernvarme, og at hun vil at selskapet skal fortsette å ligge foran i årene som kommer.

-Det er inspirerende å vite at Mo Fjernvarme har tatt samfunnsansvar over tid. Jeg tror de selskapene som lykkes i dagens verden, er de som ser framover og tar nye initiativ. Det skal vi fortsette med, slår Juliussen fast.

 

Fakta om Mo Fjernvarme

  • Grunnlaget for fjernvarmeproduksjonen er overskuddsenergi fra prosessbedriftene i Mo Industripark.
  • Selskapet ble stiftet i 1999, og eies av Mo Industripark AS og Helgeland Kraft AS, med hhv. 60 og 40 % av aksjene. Selskapets primære virksomhet er lønnsom distribusjon og salg av fjernvarme, basert på gjenvunnet energi fra energiintensive bedrifter i Mo i Rana. I 2021 produserte Mo Fjernvarme 92 GWh fjernvarme. Selskapet har 33 km fjernvarmenett, 22 MW grunnlastkapasitet og 43 MW spisslast-/reservelastkapasitet.
  • Nesten alle større bygg i sentrale deler av Mo i Rana er tilknyttet nettet til Mo Fjernvarme. Gjenvunnet energi holder også fortau, gågate og hovedgate i sentrum snø- og isfri gjennom vinteren.
  • Selskapet har i dag 4, snart 5, ansatte og leier inn tjenester til drift og vedlikehold samt administrative tjenester. Selskapet omsetter for kr 55 mill. kr.

 

Del Del Del