F.v.: Daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland, Monica Paulsen, ny styreleder Stein Espen Bøe, og nestleder Anette Skog Lillevik.

Ny duo tar over ledervervene i styret for Kunnskapsparken Helgeland

28 juni, 2023 10:06 Del Del Del

I en pressemelding fra Kunnskapsparken Helgeland datert 27. juni står det at deres generalforsamling den 19. juni gjorde omrokkering i styret. En ny duo skal lede an og en ny representant ble valgt inn som medlem.

Det er Vice President CQP & TC hos Freyr Battery, Stein Espen Bøe, som tar over som styreleder etter Elise Husum. Stein Espen ble valgt inn som nytt medlem i styret for ett år siden, og bringer nå inn solid industrierfaring og forskningskompetanse i ledervervet. Stein Espen Bøe har tidligere vært daglig leder for SINTEF Helgeland, der Kunnskapsparken Helgeland er største eier etter SINTEF.

– Det er en glede og en ære å få tillit fra eierne til vervet som Styreleder for Kunnskapsparken Helgeland. Fortsatt er det mye uforløst potensiale på Helgeland, og jeg ser fram til å bidra til utviklingen av regionen, sier Bøe.

Daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland, Monica Paulsen, er glad for at Bøe er valgt som styreleder.

– Jeg ser fram til å samarbeide med vår nye styreleder om videre utvikling av selskapet, han er en dyktig leder og relasjonsbygger. Jeg ble kjent med Stein Espen da han fikk jobben som daglig leder i SINTEF Helgeland. Da samarbeidet vi tett for å bygge opp et forskningsmiljø som kunne bistå bedrifter i regionen med oppdragsforskning, forteller Paulsen.

Anette Skog Lillevik fra Mo industripark AS (MIP) tar over som nestleder. Anette er regnskapssjef i MIP, og har vært styremedlem i Kunnskapsparken Helgeland siden 2021. Mo industripark AS er tredje største eier i Kunnskapsparken, etter SIVA og Nordland fylkeskommune.

– Vi har et godt sammensatt styre, der representantene bidrar inn med komplementær kompetanse. Anette har gjort en god jobb i styret vårt, med blikk for tall og engasjement for utvikling av Helgeland. Jeg er glad hun har sagt ja til å ta rollen som nestleder i styret, forteller Paulsen.

Anette sier hun er takknemlig for tilliten som valgkomiteen og generalforsamlingen har vist henne ved å velge henne som nestleder i styret.

– Det er veldig spennende å jobbe med Kunnskapsparken Helgeland, og deres posisjon på Helgeland som motor, megler og møteplass, understreker Lillevik.

Som ny representant i styret er Moa Björnson valgt inn. Moa var tidligere ansatt som utviklingssjef i Træna kommune. I dag er hun daglig leder for Utviklingsselskap Træna 365 som etablerer hotell og boliger på Træna, i tillegg jobber hun med utvikling av bydelen Molobyen i Bodø.

– Jeg har god erfaring av tidligere samarbeid med Kunnskapsparken Helgeland i flere nærings – og stedsutviklingsprosjekter. Jeg har mitt virke på Træna og i Bodø, og ser frem til å bidra med regional tekning fra både ruralt og urbant perspektiv.

Monica Paulsen synes det er spennende å få inn Björnson i styret, og understreker at hun er inspirerende og tenker ut av boksen.

– Hun har lang erfaring med stedsutvikling og styrking av regional attraktivitet, og vi gleder oss til å samarbeide med henne. Det å få inn et nytt medlem gir nye impulser, samtidig er vi heldige som har god kontinuitet i styret vårt, med god innsikt i våre arbeidsområder, avslutter Paulsen.

Del Del Del