- Dette blir en ny gjenvinningsløype. Det er svært positivt for miljøet at dette slammet nå kan gjenvinnes istedenfor å gå til deponi, sier daglig leder Grete Henriksen.

Ny gjenvinningsløype

26 mars, 2013 11:35 Del Del Del

Miljøteknikk Terrateam AS bygger i disse dager ut for å få på plass til en ny produksjonsløype, hvor de skal lage et granulat av slammet fra renseanlegget hos Glencore Manganese Norway AS.

– Granulaten skal tilbake i produksjonen hos Glencore via sinterverket, da det er mye mangan i slammet – så dette blir en ny gjenvinningsløype. Det er svært positivt for miljøet at dette slammet nå kan gjenvinnes istedenfor å gå til deponi, sier daglig leder Grete Henriksen.

Miljøteknikk Terrateam har i en årrekke mottatt rensestøvet fra Celsa Armeringsstål AS.

– For å få støvet fra Celsa håndterbart, produserer vi en pellets av dette støvet. Pelletsen blir så skipet ut til Eras Metall AS i Høyanger for gjenvinning. Det er spesielt mye sink i dette støvet, sier Henriksen.

Pelletsverket måtte flyttes for å få plass til den nye produksjonsløypen for Glencore,  dette anlegget er flyttet i et nytt prosessrom.

– I tillegg bygger vi ut mottaket vårt for masser som leveres i småkolli (IBC-tanker, big-bags etc) og ny vaskehall for renhold av maskiner og utstyr, sier Henriksen.

 

Se PDF-fil av artikkelen fra Gule Sider, nr. 2, 2013. Klikk her: GS2_8_2013

Del Del Del