Wasco Energy vil etablere sin virksomhet i det store bygget på Rana Industriterminal, like ved kaikanten. Bygget vil ha behov for utvidelse mot venstre, og lager av rør vil skje like utenfor bygget, samt på sentraltomta i Mo Industripark.

Ny offshoreleveranse gir stor aktivitet i Mo Industripark

15 februar, 2013 13:05 Del Del Del

Statoil har tildelt Wasco Energy Ltd leveransen av rørledning fra olje- og gassfeltet Aasta Hansten utenfor Helgelandskysten til Nyhamna i Aukra kommune i Møre og Romsdal. Lokalisering av lager for og ferdigstilling av rørene skal skje ved Mo Industripark AS og Rana Industriterminal AS, som er lokale samarbeidspartnere.

Nyheten om oppdraget ble presentert i en ”Company Announcement” i dag, 15. februar, fra WAH Seong Corporation Berhad, som er konsernet som eier Wasco Energy. Leveransen består av coating av om lag 500 km rør for rørledningen, og totalt utgjør ordren 198 mill. US Dollar for Wasco. Mengden utgjør mer enn 300.000 tonn.

I Mo Industripark vil selskapet klargjøre, bearbeide og lagre rørene for utfrakting til feltet. Dette skal skje i det store lagerbygget på Rana Industriterminal, som fram til nå har vært armeringsstållager for Celsa Armeringsstål AS.
I tillegg vil rør bli lagret både på industriterminalen og på sentraltomta i Mo Industripark.
Wasco skal begynne med oppdraget snarest mulig, og det har en tidshorisont ut 2015. Det vil i prosjektperioden gi om lag 50 nye arbeidsplasser i Rana, samtidig som det vil gi ringvirkninger i form av leveranser av varer og tjenester i prosjektperioden.

 

Del Del Del