Mats Hanssen Yttervik er ny trainee ved Rana Industriterminal AS.

Ny trainee ved Rana Industriterminal AS

31 august, 2017 12:14 Del Del Del

Mats Hanssen Yttervik (24) har vært student i Trondheim de siste årene. Gjennom Kandidat Helgeland har han tatt med seg en bachelor i logistikk til Rana Industriterminal AS.

Yttervik er født og oppvokst i Mo i Rana, men har i løpet av de siste årene studert logistikk ved NTNU i Trondheim.
– Jeg har hele tiden ønsket å flytte tilbake til Mo i Rana etter endt utdanning, så da muligheten bød seg gjennom Kandidat Helgeland måtte jeg selvsagt søke på stillingen, uttrykker Yttervik.

Spennende oppgaver
Gjennom Vivilheim og Kandidat Helgeland har han fått kjennskap til mulighetene som finnes i industrien i Mo i Rana og håper at ettårsperioden som trainee han nå har foran seg kan gi han mulighet til arbeid videre. I sommer har han hatt et ferievikariat hvor han har lastet og losset varer sammen med de andre operatørene.
– Da fikk jeg muligheten til å bli litt bedre kjent med de ansatte, lære om de ulike prosessene og hvilke utfordringer som er knyttet til dem. Det er mye verdifull kunnskap blant operatørene, og jeg tror absolutt det er en nyttig erfaring å ha med seg i det videre arbeidet.

I trainee-stillingen skal han jobbe med planlegging av logistikk samt kvalitetssikring.
– Det er mange spennende arbeidsoppgaver og jeg håper å kunne være med og bidra med min kompetanse. Så langt har jeg fått et veldig godt inntrykk av arbeidsplassen. Det er lærerikt å være her og jeg tror det kan gi meg en god faglig utvikling, sier han.

Ønsker samarbeid
– Jeg opplever Mo i Rana og bedriftene her som spennende og attraktive plasser å jobbe for en med min kompetanse. Arbeidsmarkedet er etter min oppfatning utfordrende i de største byene hvor det er kamp om de få stillingene som lyses ut. Flere burde nok se ut til distriktene.
Han har lagt merke til den solide erfaringen operatørene på kaia innehar.
– På Rana Industriterminal er det et miljø der jeg tror man kan dra fordeler av hverandres kompetanse. Det er mange ansatte med mye kunnskap og mange års erfaring. Samarbeid er nok viktig for å finne de beste løsningene, avslutter han.
 

Del Del Del