En sliten men lettet Åsmund Korsnes holdt seg innenfor 10 minutters-grensen for bestått.

Nytt testregime for industrivernpersonell

27 juli, 2021 10:00 Del Del Del

Ved årsskiftet kom det nye godkjenningskrav fra arbeidstilsynet for røykdykkere. Fredrikstadtesten er en av tre mulige fysiske tester for røykdykkerpersonell og ble nylig gjennomført for industrivernet i Mo Industripark.

 

Obligatorisk testing

MIP Sikkerhet & Service har ansvaret for industrivernet i Mo Industripark og har lagt til rette for gjennomføring av Fredrikstadtesten for godkjenning av røykdykkere som inngår i industrivernet.

– De som er røykdykkerpersonell i industriparken fikk mulighet til å prøve ut den nye testløypa frivillig i juni før den obligatoriske testen settes opp til høsten. Den ble gjennomført under like strengt oppsyn som obligatorisk test og de som besto kravene, fikk testen godkjent. De som kanskje ikke møtte kravene denne runden har fått et bilde på hva de må forbedre til obligatorisk testing i høst, sier sikkerhetssjef Richard Erlandsen.

Roy Røreng i gang med testen. Helse & Sikkerhets Nina Skogseth kontrollerer underveis.

For å bli godkjent som røykdykker må man bestå både en medisinsk undersøkelse og en fysisk test. Begge deler gjennomføres for Industrivernet i Mo Industripark av Helse & Sikkerhet.

– Den medisinske undersøkelsen inkluderer laboratorieøvelser som hørselstest, lungefunksjonstest, EKG hvis man er over en viss alder, også er det noen tester hos lege. Helsekontroll av lege gjøres på litt ulike intervaller avhengig av alder, mens den fysiske testen må gjennomføres hvert år uavhengig av alder og det er samme test for kvinner og menn, forklarer Tove Michalsen, daglig leder ved Helse & Sikkerhet. H&S er testleder for godkjenning av industrivernpersonell i industriparken.

 

Helt nødvendig

I tillegg til helsekontroll og fysisk test, er det krav om minimum et varmt dykk i året år samt et krav om et visst antall årlige øvingstimer for å bli godkjent som røykdykker.

– Sikkerhetssenteret legger opp en øvingsplan som alt industrivernpersonell i Mo Industripark må delta på for å kunne godkjennes som røykdykker i tillegg til helsekrav og fysiske krav. Disse øvelsene inneholder elementer som høyde, klaustrofobi og varmestress, sier Erlandsen.

Sikkerhetssjef ved MIP Sikkerhetssenter Richard Erlandsen.

Sikkerhetssenteret hadde rigget til et sosialt opplegg rundt den første Fredrikstadtesten.

– Vi ser at det hadde en svært positiv effekt, da de fremmøtte heiet på hverandre, slik at de som gjennomførte fikk en ekstra boost. Det ble som en hard men positiv treningsøkt, så det kan nok være at vi vil gjennomføre i mindre grupper fremover også istedenfor én og én, forteller Erlandsen.

Mer relevant

Den nye testen oppleves som mye mer relevant enn den gamle.

– Den gamle testen besto av en kondisjonsdel og en styrkedel, utført innendørs hos oss på Helse & Sikkerhet. Denne nye såkalte Fredrikstadtesten, utviklet av Fredrikstad brannvesen, er mer relatert imot de oppgavene som en røykdykker har. Både med å dra ut slange, sette opp stige, bære og dra. Så den er mye mer realistisk og relevant, sier Michalsen.

 

Dette er HMS rådgiver Nina Skogseth hos Helse og Sikkerhet enig i.

– Den forrige testen var lettere å trene seg opp til og besto blant annet av typiske styrkeøvelser. Den nye testen går mer på grunnkapasiteten, det blir en litt annen form for utholdenhet. Man må bare øve seg litt på noen av elementene i den nye testen så går det kjempebra, sier Skogseth.

Godt fornøyd

Også Sikkerhetssenteret og industrivernpersonellet som deltok mente den nye testen traff bedre.

– Erfaring viser at denne fysiske testen er mye mer nær virkeligheten enn tidligere øvelser med mer styrkeøvelser, noe som er viktig. Det bekrefter også studier fra Canada, sier Benn-Anders Mikalsen, Utrykningsvakt og instruktør ved MIP Sikkerhetssenter.

 

 

– Jeg er mer fornøyd med denne testen enn den forrige, den er mer relevant, lettere å holde seg motivert. God egeninnsats men jeg har mer å hente. Hadde jeg ikke planert 15 tonn i dag så hadde det blitt rekord, gliser prosessoperatør ved Ferroglobe, Åsmund Korsnes, som er en del av industrivernpersonellet i parken.

Sleping av en dukke på 68 kg ble tungt for flere.

Kollega Kim Skotnes, også prosessoperatør hos Ferroglobe, nikker.

– Løypa var bra og mer relevant enn den forrige, men den var tung. Dukken var desidert tyngst. Den gikk greit fram til dukken på 68 kg skulle slepes, sier Skotnes.

 

– Dukka var inni helsikkes tung ja, ellers var løypa grei. Testen er absolutt mer relevant enn gammel-testen hvor man blant annet tok benkpress, legger Roy Røreng, innsatsleder og røykdykker i industrivernet for Ferroglobe, til.

 

Godt samarbeid

Testleder Helse & Sikkerhet sier det nye opplegget må utvikles.

– Nå er jo den nye testen i startfasen så vi må utvikle opplegget litt underveis, og vi har et godt samarbeid med Sikkerhetssenteret og virksomhetene som inngår i industrivernet, Celsa, Ferroglobe, Elkem og Rana Gruber, så det tror jeg vi skal få godt til, sier Michalsen.

 

 

 

Del Del Del