Nyutdannede velger industrien og Helgeland

9 oktober, 2019 14:22 Del Del Del

Siden august har Jeppe Strømseng vært det nyeste tilskuddet til Mo Industripark AS. Han er en av 15 unge som har blitt rekruttert til Helgeland gjennom traineeprogrammet Kandidat Helgeland.

 

Fra Bærum via Melbourne, Aarhus og Shanghai til Mo
Jeppe er nyutdannet bæring med bachelorgrad i historie fra Australia, mastergrad i Europastudier fra Danmark og et kommunikasjoninternship fra Kina. Nå er han klar for å ta med seg sine erfaringer til industriparken.
–Grunnen til at jeg søkte meg hit var fordi jobben lar meg bruke mine personlige egenskaper og erfaringer fra verv og utdannelse. Det passer meg perfekt! Å få slik mulighet som jeg har fått til å komme nordover til industriparken ser jeg på som en unik sjanse i livet. Etter å ha vært ute i verden og studert er det spennende å se hvordan en bedrift som Mo Industripark AS arbeider lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er det spennende å bli kjent med industrien i en av de største industriparkene i Norge, sier han.

Det neste året skal Jeppe jobbe med kommunikasjon hvor han blant annet vil skrive nyhetsartikler om hva som forgår i parken og tilrettelegging for besøk og omvisninger i parken.

 

Jeppe Strømseng gleder seg til resten av traineeperioden

Jeppe Strømseng ser frem til resten av traineeperioden

 

Første gang på Helgeland
Før Jeppe flyttet opp hit hadde han bare vært i Nordland som en del av opptaket til stillingen. Da han fikk tilbudet om jobben var han ikke i tvil.
–For en som er født og oppvokst i Bærum ville det vært naturlig å trekke hjemover til kjente trakter etter endt skolegang, men hva Mo Industripark og traineeordningen kan tilby er unikt. Slike muligheter er det få av i Osloregionen for en som har min type bakgrunn.

Til nå har det vært en bratt læringskurve for Jeppe som ikke visste så mye om industri eller Helgeland før han pakket kofferten og dro oppover.
Det er mye å sette seg inn i, men jeg blir stadig mer komfortable med arbeidsoppgavene mine. Jeg blir kastet inn i alle mulige slags oppdrag. Det kan være å holde en omvisningstur i industriparken for 9.klassinger, skrive en nyhetartikkel, representere selskapet på et event eller seminar og tilrettelegge arrangementer. Kontrasten fra å være student der du sitter på lesesalen en hel dag til å jobbe her kunne ikke vært større. Variasjonen passer meg bra!

 

Traineene klare for ribbtur på Helgelandskysten

Traineene klare for ribbtur på Helgelandskysten

 

Kandidat Helgeland viser unge regionen
Gjennom Kandidat Helgeland har Mo Industripark AS rekruttert sin tredje nyutdannet til stabben. Til nå har årets traineer vært på tre samlinger i Mo i Rana, Mosjøen og Røssøya. Der har de blant annet kjørt ribb og raftet, men også besøkt Alcoa aluminiumsverk og vært på lederkurs. Programmet er et initiativ for å styrke rekruttering av unge til Helgeland og det har gitt resultater. Siden oppstarten i 2010 har 91% av fått tilbud om fast stilling etter endt traineeperiode hvorav 83% har blitt boende.
–Når man ønsker at folk skal flytte til regionen, er det viktig at man gir dem en mulighet til å bli kjent området. Kandidat Helgeland gir unge nyutdannede en mulighet til å styrke deltakernes tilknytning til Helgeland, noe som har gitt resultater i at så mange blir værende i regionen, sier leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt i Mo Industripark AS, Tonje Nermark.

 

Flere av samlingene til traineene inneholder lederkurs. Her under en samling på Røssøygården på Helgelandskysten.

Flere av samlingene til traineene inneholder lederkurs. Her under en samling på Røssøygården på Helgelandskysten.

 

Flyttet hjem
I årets kull finner man 8 traineer innenfor portene til industriparken. De er fordelt på Celsa armeringsstål AS (3), Elkem Rana (3), Momek (1) og Mo Industripark AS (1). Blant de finner vi Ranaværingen Irina Øhrbom som flyttet hjem etter et studieopphold i Trondheim og som logistikkarbeider på Østlandet.
–Det var naturlig å flytte tilbake til Rana etter en periode i storbyen. Jeg har en bachelor i logistikk fra NTNU og har jobbet de siste årene ved Marine Harvest Group på Gardermoen. Nå var det på tide å ta med erfaringene fra studiene og jobb til Elkem Rana. Det å få lov til å være med i et trianee-program er bare et pluss. Man blir kjent i regionen man er fra på nytt og får et helt nytt perspektiv. Jeg gleder meg til fortsettelsen, smiler Irina.

 

Klar for nye utfordringer
Hva som skjer etter at Jeppe er ferdig med traineeperioden får tiden vise, men en ting som er sikkert er at han er klar for å ta fatt på nye utfordringer.
–Jeg ser frem til resten av tiden som trainee og gleder meg til å bli enda bedre kjent med industriparken og Helgeland. En ting jeg allerede kan slå fast er at her drukner man ikke i noe storbygryte. Her blir man sett, får utfordrende arbeidsoppgaver og blir ikke han nye som lager te til han som lager kaffen, ler Jeppe.

 

Del Del Del