Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Mo Industripark AS (MIP AS) og MIP AS sine datterselskaper Mo Fjernvarme, MIP Miljøkraft og Rana Industriterminal. Datterselskapet Arctic Circle Data Center har egen personvernerklæring på sin hjemmeside.

Ditt personvern er viktig for MIP AS og vi behandler dine personopplysninger i samsvar med til enhver tid gjeldene lovgivning.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du er kunde eller i kontakt med MIP AS, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Behandlingsansvarlig

MIP AS som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av MIP AS. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til personvernkoordinator i MIP AS.

Personopplysninger som behandles

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med utleie av næringseiendom, salg av nett-tjenester, salg av fjernvarme, salg av strøm, salg av post- og teletjenester, salg av kurs- og sikkerhetstjenester, salg av økonomitjenester samt lasting- og lossing av båter.

  • Informasjonskapsler på hjemmesiden

På hjemmesiden til MIP AS brukes informasjonskapsler til å forbedre brukervennligheten. Informasjonskapslene brukes aldri til å samle informasjon som kan identifisere brukerne personlig, men til å analysere trender, slik at vi kan gjøre våre nettsider bedre for brukerne som besøker våre nettsider.

  • Telefonkatalog på hjemmesiden

MIP AS gir tilgang til telefonkatalogløsningen til de ulike firmaene i parken slik at de selv kan registrere/endre kontaktinformasjonen for sitt firma og sine ansatte. Dette er en frivillig tjeneste for de som ønsker å være tilgjengelig gjennom våre nettsider. Registrering og sletting av personopplysninger gjøres ved henvendelse til aktuelt firma. MIP AS forutsetter at firma som legger inn personopplysninger om sine ansatte i løsningen har avklart dette med de ansatte.

  • Nyhetsbrev

De som har valgt å oppgi sin e-postadresse for å abonnere på nyhetsbrevet kan når som helst selv melde seg av tjenesten. Epostadressen brukes kun til nyhetsbrevutsending etter påmelding.

Oppbevaring og lagring av personvernopplysninger

MIP AS oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid rutiner for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene vil bare bli lagret så lenge MIP AS har et begrunnet behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når MIP AS ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet. Personopplysninger som behandles av MIP AS skal lagres på servere i Norge og EU/EØS.

Utlevering av personopplysninger og databehandleravtaler

Personopplysninger blir kun delt med tredjepartsaktører så lenge det foreligger databehandleravtale som forsikrer at gjeldende lovgivning og MIPs personvernpolicy opprettholdes. Relevante opplysninger deles innad i konsernet når det er hensiktsmessig. Samme retningslinjer vil være gjeldende.

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som MIP AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

Revisjon

MIP AS kan endre denne personvernerklæringen dersom:

  • Behandlingen av personopplysninger endres, eller
  • Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Henvendelser

Har du spørsmål om MIP AS sin personvernerklæring eller om vår behandling av personopplysninger, send en epost til vår personvernkoordinator på e-postadresse