Bellonas Runa Haug Khoury oppfordrer nordnorske politikere til å komme på banen, for å sikre etablering av datasentere i Nord-Norge.

– Politikere og næringsliv må trekke sammen

19 februar, 2016 12:55 Del Del Del

Bellona peker ut Mo Industripark og ACDC som datasenter-prosjektet i nord med best utgangspunkt.

– Etter min mening har Mo Industripark, med ACDC-prosjektet, det beste utgangspunktet i Nord-Norge for etablering av et datasenter. ACDC, (Arctic Cirkle Data Center AS) er kommet lengst med sine planer, og man har betydelige fordeler ved at man har en etablert infrasruktur og stabil tilgang på vannkraft, sier Bellonas seniorrådgiver for energi og industri, Runa Haug Khoury.

– Her må både næringsliv, lokale myndigheter og sentrale politikere trekke sammen. Nordnorske stortingspolitikere må ta eierskap til den lokale satsninga, slik «sørlandsbenken» på Stortinget driver frem Agders datasenterspor i dag, sier Haug Khoury.

 

Større utslipp enn fly

Like før jul lanserte Bellona en rapport som omhandler bærekraftig næringsutvikling i arktiske strøk. I rapporten omtales behovet for datasentere som drives med miljøvennlig kraft, som svært stort. Her omtales Mo Industripark og ACDC-prosjektet konkret, der beliggenhet i en industripark med etablert infrastruktur og rikelig tilgang til vannkraft fremheves som miljømessige fortrinn.

Datasentere er svært kraftkrevende anlegg, og i årene som kommer vil økningen i datatrafikk skape et behov for bygging av hundrevis av nye datasentere. Beregninger viser at klimautslipp forårsaket av IKT-sektoren, med datasentere som sektorens ryggrad, i 2020 vil utgjøre 2,3 prosent av totale globale utslipp. Dette overgår utslippene fra verdens samlede flytrafikk.

 

I ferd med å våkne

Det er i et slikt perspektiv at man søker løsninger der fremtidens datasentre driftes på fornybar, miljøvennlig kraft. Apple, Google og Facebook har forpliktet seg til et slikt mål. Og det er her de arktiske områdene pekes på som fornuftige lokasjoner, med kjølig klima og tilgang til kortreist, miljøvennlig kraft. Dette var viktige faktorer da Facebook valgte å etablere datasentre i Luleå og Irland, Microsoft i Finland og Apple landet i Danmark.

– Her sov Norge i timen, slår Runa Haug Khoury fast, seniorrådgiver energi og industri hos Bellona, og peker på behovet for å styrke infrastrukturen for fiber samt tilpasse lovverkene slik at datesenter-industrien får samme vilkår som øvrig industri. Her var man proaktive i Sverige og Finland, og klarte dermed å lande giganter som Facebook og Microsoft.

– Heldigvis er Norge omsider i ferd med å våkne, sier Haug Khoury og peker på at det fra 2016 er innført redusert elavgift for store datasentre. Dermed kan man her til lands bli konkurransedyktige på en meget viktig innsatsfaktor; kraft. Og det jobbes for å styrke infrastrukturen for fiber.

 

Datasenter

  • Betegenes som ”den digitale økonomiens basisinfrastruktur”
  • All nettbasert aktivitet er innom et data- senter, hvor alle data prosesseres og lagres
  • Ciscos Global Cloud Index (GCI) estimerer at innen 2018 vil 76 prosent av all datasentertrafikk komme fra såkalte skytjenester
  • Ifølge analyseselskapet Jefferies International vil omfanget av datamengder dobles hvert annet år frem mot 2020

 

Les artikkelen i pdf-format:

GuleSider_1_2016_s14

 

Del Del Del