Beising av Røssvasshytta foregår i disse dager - så langt været tillater det. Foto: Varntresk Grendelag

Realiserer millionprosjekt med dugnadsånd og sponsorstøtte

26 oktober, 2018 15:37 Del Del Del

Røssvasshuset, en del av prosjektet «kulturveien langs Røssvatnet», står nå ferdig. Vi har vært med på spleiselaget og gleder oss over at hytta kommer til å være åpen for alle hele året.

Både store og små vil ha glede av resultatet av kulturvegprosjektet. Foto: Varntresk Grendelag

Trivsel og kunnskapsformidling
I flere år har Varntresk Grendelag jobbet med prosjektet «Kulturveien langs Røssvatnet». Prosjektet inneholder en rekke elementer som etter hvert er ferdigstilt og bidrar til trivsel og kunnskapsformidling for både liten og stor. Målet er å løfte frem historien til området og den storslåtte naturen.

Dugnadsånd
Intiativtaker til prosjektet Siri Kobberød forteller at dugnadsånden i Varntresk grendelag er stor, og er en del av det sosiale samværet i bygda. Grendelaget gjennomfører en rekke trivselsaktiviteter gjennom året og har i tillegg flere bygninger som må vedlikeholdes. Alt gjøres på dugnad.

Tilrettelagte gangbaner til badeplass for handicappede og tilrettelagte rasteplasser med infoskilt med historier fra fordums tid er kommet på plass. Ved kirka i Varntresk er det laget ei kunstutstilling og i leirelva er det satt opp ei grillhytte som flere kan ha glede av.

Kobberød forteller at hun fikk idéen om kulturveiprosjektet for lenge siden.
– Jeg synes Varntreskvegen er så vakker, og prøvde først å få den med som en nasjonal turistveg. Der ble vi for sen, og da begynte jeg å planlegge tiltak langs vegen på egen hånd, med rasteplasser, fiskeplasser, skilting, info-skilt, grillhytte, kunstutstilling og så videre. Hele prosjektet har vært et stort løft for et såpass lite grendelag, men vi har hatt stor glede underveis, forteller Kobberød.

Spleiselag
Prosjektets nyeste tilskudd, Røssvasshuset, har vært en stor jobb og har blitt finansiert gjennom et spleiselag. Prislappen på hytta kom på rundt én million, og Kobberød konstaterer at bygget bare kunne realiseres ved hjelp av sponsorer.
– Takket være et godt samarbeid med Nordland Fylkeskommune, Hattfjelldal kommune, Helgeland Sparebank, Statens Vegvesen, Statkraft og industrien på Helgeland med blant andre Mo Industripark AS, er bygget en realitet. Finansieringsbiten er avgjørende selv om dugnadsånden er aldri så stor, sier Kobberød.
Det er boret etter vann og gravd ned strømkabel, fiberkabel og et minirenseanlegg på dugnad, og når været tillater det beiser grendelaget hytta i disse dager. Plassen rundt hytta, som ligger ved avkjøringen til Varntresk langs fylkesvei 73, skal asfalteres til våren slik at adkomsten også er tilpasset rullestolbrukere.

Røssvasshytta kan friste med spektakulær utsikt til omgivelsene, fra en varm hytte, hele året. Foto: Varntresk Eiendom

Historieforståelse
Kobberød håper at flere skal kunne nyte den fine naturen rundt Røssvatnet og samtidig få en større forståelse av historien til området.
– Røssvatnet ble jo i sin tid demmet opp mye på grunn av det fremtidige Jernverket på Mo. Derfor var det naturlig å kontakte både industrien og andre aktører som har nytt godt av verdiskapingen elektrisk kraft fra Røssvatnet har besørget oppigjennom. Vi er glade for at flere ville være med å realisere prosjektet og jeg synes dette var en fin måte å gi noe tilbake til de som gav gård og grunn på 50-tallet, poengterer Kobberød.

Markedsdirektør i Mo Industripark AS, Jan Gabor, sier dette tiltaket er et godt eksempel på hvordan dugnadsånden i grendene bidrar til å gjøre en vakker natur tilgjengelig for alle.
– Prosjektet er et fantastisk initiativ som er med på å skape stolthet og historieforståelse på Helgeland. Industri og samfunnsbygging er avhengig av tilgang på ren kraft, og dette var en massiv utbygging av det som etter hvert ble Norges nest største innsjø. At et så stort naturinngrep nå er en fantastisk attraksjon viser at tilrettelegging for ny industri kan gjøres på en bærekraftig måte. Hele Helgeland har nytt godt av utbyggingen, og det var nærmest en selvfølge at vi skulle bidra i dette, sier Gabor og tilføyer
– Vi etterstreber å være en samfunnsaktør som favner bredt i vårt bidrag slik at det kan komme hele regionen til gode.

 

Del Del Del