I år har vi mottatt rekordmange søknader. Her er en av sponsormottakerne, Rana Karateklubb som har fått frem flere unge talenter de siste årene. Foto: Rana Karateklubb

Rekordmange søknader

19 mars, 2021 14:19 Del Del Del

Mo Industripark AS gir hvert år ut sponsormidler til tiltak og aktiviteter i regionen og i år var det rekordmange søknader. Det er særdeles viktig at vi har næringslivet i Rana med på laget, sier nestleder i Rana Karateklubb, Ronny Olsen. 

STOR INTERESSE

Sponsormiddelordningen er populær og drøyt halvparten av årets over 60 søknader fikk støtte.

– Med et rekordhøyt søkertall har det ikke vært enkelt å velge hvem som skulle få støtte da vi opplever alle søknadene som gode. Men aktiviteter som retter seg mot barn og unge er også i år prioritert, forteller leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt i Mo Industripark as, Tonje Nermark.

I februar ble det avholdt digitalt sponsormøte med årets mottakere.

–  Tidligere år har vi hatt fysiske sponsormøter, men på grunn av koronasituasjonen lot ikke dette seg gjennomføre i år, så vi inviterte til en liten digital samling nylig. Det har vært et annerledes år og det er mange som naturlig nok har måttet gjøre store tilpasninger i aktivitetene sine gjennom året. Men det har vært gledelig å lese statusoppdateringer flere av fjorårets mottakere har sendt oss, om hvordan de har vært kreative, sier Nermark.

STØTTE FRA NÆRINGSLIVET

Rana Karateklubb er en av årets sponsormiddelmottakere, og er en klubb som favner bredt med tilbud for barn fra 4 år og opp. Klubbens eldste aktive medlemmer er blitt pensjonister.

–  Vi har hatt ganske stabil medlemsmasse på ca. 150 utøvere i mange år. Vi ønsker at karate skal være et lavterskeltilbud for barn og ungdom å holde på med og at alle skal ha råd til å trene hos oss. Da er det særdeles viktig at vi har næringslivet i Rana med på laget, sier nestleder i Rana Karateklubb, Ronny Olsen.

Klubben gjør mye for å holde seg attraktive og utvikle medlemmene sine.

– Vi er nødt til å investere i utstyr, utdanne oss som instruktører, og ikke minst arrangere treningssamlinger og andre aktiviteter for våre medlemmer. For oss er det utrolig kjærkommet at blant andre Mo Industripark as nå gjennom flere år har tildelt oss sponsormidler. Det er en av grunnene til at vi har mulighet til å holde et lavt kostnadsnivå for våre medlemmer, men tilby et høyt aktivitetsnivå både sportslig og sosialt, sier Olsen.

FÅR FREM TALENTER

Karateklubben har mange flinke utøvere som utøver konkurranseformen i karate.

– Det er en utfordring at vi må reise veldig langt for å gi våre utøvere skikkelig motstand da dette er kostbart. Derfor bruker klubben store summer på støtte til teamet som reiser rundt på konkurranser og samlinger. Da er det også kjærkommet at vi har sponsorer i ryggen, forteller Olsen.

BREDT SPEKTER

Søknadene som har blitt innvilget i 2021 bidrar til økt satsing innenfor mange ulike grener.

  • Vi er imponert over bredden i aktivitetstilbudet der ute, og skulle gjerne støttet alle, men det har vi dessverre ikke rammer til. Men vi tror på bredde derfor er årets mottakere innen hopp, kombinert, langrenn, slope, skiskyting, motorsport, svømming, karate, badminton, orientering, skyting, friidrett, fotball, hestesport, musikk og kunnskap, sier Nermark. 

ATTRAKTIV REGION

Sponsing av tiltak som fremmer utvikling, trivsel og positivt engasjement for barn og ungdom i regionen er viktig for MIP AS som samfunnsbygger og næringsaktør.

  • Vi ønsker å være med på å gjøre regionen attraktiv ved å være en positiv medspiller og legge til rette for et mangfoldig tilbud av fritidsaktiviteter. Det er også veldig gøy å se at flere mottakere vi har støttet over år har lyktes med satsingen sin og gjort karriere av det som kanskje startet som en fritidsaktivitet. Det er mye imponerende pågangsmot blant barn og unge i regionen, avslutter Nermark.
Del Del Del