Tirsdag denne uken var studentene hos Storvik i Mosjøen og kom deretter til Mo Industripark as for å få et bilde av det industrielle økosystemet vi har i Mo Industripark i dag ved markedsdirektør Jan Gabor. Bak fra venstre: Eli Hunnes, SINTEF Helgeland, Magnus Wetjen, Khalil Mishal; Jan Gabor, MIP AS. Foran fra venstre: Ole-Jacob Jacobsen, Marthe Dynge, Jacob Rise.

Relevante sommerjobber for SINTEF-studenter i Mo Industripark

27 juni, 2019 11:22 Del Del Del

De fem studentene som i år kom gjennom nåløyet i SINTEFs grønne sommerjobber-program har snart gjort unna to av totalt åtte uker i Mo i Rana, hvor de skal løse utfordringer definert av industrien i regionen.

Reelle problemstillinger
Den første uken gikk med til spissing og formulering av oppgavene de kloke hodene som til daglig studerer ved NTNU skal løse for bedriftene som er med i sommerjobbprogrammet. Nå er studentene over i «innsalgsfasen» som innebærer bedriftsbesøk hos en rekke bedrifter i Mo Industripark og Storvik i Mosjøen.

– Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger fra bedriftene underveis og jo bedre data fra bedriftene jo bedre oppgaver og jo mer reelt blir det, forklarer Ole-Jacob Jacobsen. Han har en bachelor i materialteknologi og skal til høsten starte med siste året på master i ledelse av teknologi. Han er fra Mo i Rana og har tidligere hatt sommerjobb hos Elkem Rana to sesonger.
–  Jeg gleder meg nå til å bli enda bedre kjent med flere av bedriftene i Mo Industripark, sier Jacobsen

En som også har hatt sommerjobb ved Elkem Rana er Jacob Rise. Til daglig studerer han sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse og har to år igjen av studiene. Han synes det er spennende å ha en sommerjobb som er relevant for utdanningen sin.
– Vi ønsker mest mulig info fra bedriftene underveis og kommer til å sikre at vi behandler alt av data vi får på riktig måte og innhenter godkjenning før bruk av for eksempel sensitive data, forteller han.

God balanse
Eli Hunnes ved Sintef Helgeland er en av studentenes tilgjengelige ressurser under oppholdet i Mo i Rana. Hun forteller at det under utarbeidelsen av oppgavene har vært viktig at rammene ikke ble definert for smalt men samtidig heller ikke for bredt. En god balanse har vært målet, for å sikre at studentene kan komme med et løsningsforslag innenfor tidsperioden.
– Arbeidet som fjorårets studenter utrettet førte til at begge prosjektene ble tatt med videre og utviklet til prosjekter i to av bedriftene som var med i programmet. Reelle case kan med andre ord gi reell gevinst for bedriftene, noe som er litt av målsettingen her. Med tanke på fremtidig rekruttering er det også selvsagt en god mulighet for bedrifter og studenter å bli kjent med hverandre, forklarer Hunnes, som også er svært fornøyd med at det var enda flere søkere i år sammenlignet med i fjor .

Oppgaver med bredt spenn
De tre oppgavene studentene skal løse går på digitalisering og automasjon, optimale energisystemer og utvikling at et system for bærekrafts KPI- er (Key Performance Indicators eller nøkkelindikatorer). Nå i starten jobber alle de fem studentene med samtlige oppgaver.
– Kartlegging er viktig nå i begynnelsen for å kunne identifisere mulighetene som ligger innenfor alle problemstillingene, samt hva som kan la seg gjennomføre tidsmessig, påpeker Rise.

– Etter hvert som oppgavene spisses og det blir klart hvilke bedrifter arbeidet skal utføres i, vil studenten fordele seg mer utover de tre oppgavene, fortsetter han.

Mer synlig
Fire av de fem studentene som er med i årets utgave av sommerjobbprogrammet er fra Mo i Rana. Magnus Wetjen, som til høsten starter på fjerdeåret siv.ing innen industriell økonomi og teknologiledelse, forteller at enda mer bør gjøres for å fortelle hva man driver med i Mo Industripark.
– Det er nok et gap mellom mulighetene som ligger rundt industriparken og det man vet på NTNU. Det er nok viktig å være tilstede på karrieredager og alt mulig sånt for å nå studentene man er ute etter, forklarer Wetjen, som også er fra Mo i Rana.

Han forteller videre at noe av det som gjorde det attraktivt å søke sommerjobben gjennom SINTEF var muligheten til å definere oppgaven selv.
– Det å være med å både forme oppgaven og hvordan vi jobber med dem virket spennende, og her får vi muligheten til å være nært et solid fagmiljø samt bedrifter som kan være arbeidsgivere i fremtiden.

 
En interessant utlysningstekst var også noe som fenget drammenseren Marthe Dynge, som er ferdig med 4. år sivilingeniør innen energi og miljø, hvor hun spesialiserer seg innen energiplanlegging. Hun hadde aldri vært på Mo før hun fikk sommerjobb gjennom SINTEF programmet.
– Jeg hadde ikke så mye kunnskap om industrien på Mo fra før, men dette er faktisk kjempekult. Industrisektoren er energikrevende, derfor er det også et relevant arbeidsområde for meg. Det er også artig å være på et sted hvor det skjer mye og det er mange muligheter, sier Dynge.
 

Bare fordeler
Khalil Mishal, starter på sitt siste år på master i industriell kybernetikk til høsten. Fra før har han en maskiningeniørbachelor fra Mo, men kan se for seg å flytte tilbake til industrihovedstaden i Nord når han er ferdig på skolebenken.
– Det er veldig bra å få mulighet til relevant sommerjobb og bli kjent med flere bedrifter, og samtidig være hjemme, sier han.

Det er Jacobsen helt enig i.
– Det er spennende å gjøre noe som er relevant for utdanningen man går og faktisk bruke det du har lært på skolen på ekte. Jeg håper å kanskje skrive masteren min hos SINTEF her eller i Trondheim. Sier han.

– Ja det er en unik mulighet til å bli kjent med mange bedrifter, som kan være aktuelle senere når det kommer til masterskriving og fast jobb, skyter Wetjen inn, til nikk fra sine medstudenter.
 

– Vi er veldig spente på hva studentene kommer frem til etter åtte ukers jobb. Jeg fikk gåsehud da fjorårets studenter la frem sine ideer, så det gleder jeg meg til, sa Jan Gabor under møtet med studentene tidligere denne uken.

OM PROGRAMMET
SINTEFS grønne sommerjobber-program ble startet i 2018 og fasiliteres av SINTEF på vegne av en rekke bedrifter som bidrar med midler og timeverk inn i programmet.

Tilbyr studenter relevant arbeidserfaring i bedrifter i Mo i Rana, Orkanger og Porsgrunn.

De som bidrar i år til sommerjobbene i Nordland er: Mo Industripark AS, Elkem Rana, Celsa Armeringsstål, Sintef Molab, Storvik (Mosjøen), Nordland Fylkeskommune, ACT, SIF, ACDC, og Sintef Helgeland

 

 

Del Del Del