– Det er et par estetiske ting som gjenstår før vi er helt ferdige. Det kommer etter hvert lyssetting av betongveggene inni portalene bak meg samt grøntarealer utenfor transformatorstasjonen. Disse tiltakene vil gi hele området et visuelt løft, sier prosjektleder Espen Moe.  

Ruster opp for fremtiden

17 november, 2017 10:39 Del Del Del

Det har gått nesten et år siden planleggingen startet for rehabiliteringen av fasaden til Svabo transformatorstasjon står ferdig. Nå er selve hjertet i Mo Industripark rustet for mange nye år.

– Herfra distribueres all strøm i parken, forteller prosjektleder ved MIP Kraftnett, en av driftsavdelingene til Mo Industripark as, Espen Moe.

Helhetlig rehabilitering
Svabo transformatorstasjon ble bygget i 1953 og siden den gang har det bare blitt utført mindre vedlikeholdsarbeid. Nå har MIP Kraftnett utført en helhetlig rehabilitering av betongen, byttet tak med beslag, montert nye takrenner og skiftet ut flere av de elektriske installasjonene.
– Det var virkelig på høy tid med en omfattende rehabilitering av anlegget, som har stått mer eller mindre urørt siden femtitallet, for å unngå skade på utstyr og personell, forklarer prosjektlederen.

Arbeidet med å utarbeide en tilstandsrapport begynte allerede i fjor. Med den som utgangspunkt vurderte MIP Kraftnett ulike løsninger. De valgte Visinor som hovedentreprenør mens Norconsult i samarbeid med MIP Kraftnett har prosjektert anlegget. Underentreprenør Momek utførte selve vannmeislingsjobben da gammel betong skulle fjernes og har i tillegg utført en del av stålarbeidet.
– Vi startet planleggingen i januar og entreprenør initierte arbeidet i juni. Siden har det gått slag i slag og det gjenstår bare små utbedringer og litt opprydding. Dette er et relativt stort tverrfaglig prosjekt og på det meste har det vært 20 personer som har jobbet her samtidig, forteller Moe fornøyd.

Rustet for fremtiden
Det er utført et omfattende betongarbeid, elektroarbeid samt skogrydding på området og hele jobben har blitt gjennomført mens det til enhver tid har vært spenning i det 132 kilovolts friluftsanlegget. Dette har vært utfordrende men prosjektlederen sier et gjennomgående fokus på sikkerhet for alle nye kontraktører og arbeidere på området har vært avgjørende.

– Vi har ikke hatt en eneste personskade på dette prosjektet, noe vi er godt fornøyd med. Svabo er et av Norges største koblingsanlegg med dette spenningsnivået og sikkerhet er derfor helt sentralt når det gjelder all ferdsel i nærheten av området, både for oss som ferdes her til daglig men ikke minst for de som ikke har høyspent som fagområde.

I forbindelse med rehabiliteringen har de samtidig utført vedlikehold samt utskifting av komponenter i friluftsanlegget og rehabilitert betongmasten som står like ved.
– Det som gjenstår er å montere takrenner, men disse tar vi til våren. Vi har også planer om å opparbeide grøntareal utenfor transformatorstasjonen, men detaljene rundt dette er ikke spikret enda. De ”nye” betongveggene skal i tillegg lyssettes med farge som vil gi området et estisk løft. De øvre betongveggene beskytter friluftsanlegget mot steiner og snø som kan rase ned fra fjellet om vinteren og våren.

Det ligger mange arbeidstimer bak prosjektet og alle ansatte i MIP Kraftnett har vært involvert.
– Helhetlig mener jeg at dette ble veldig bra. Svabo transformatorstasjon har nå fått et helt nødvendig løft og er nå godt rustet for mange år fremover, avslutter Moe.

 

Om MIP Kraftnett

  • MIP Kraftnett er en av seks driftsavdelinger i Mo Industripark as og har seks ingeniører, fem montører og en lærling som sørger for distribusjon av drøyt 1,7 TWh i året til kunder i og utenfor Mo Industripark. Dette tilsvarer rundt 1.5% av det totale strømforbruket i Norge.
  • Avdelingen har ansvaret for 29 km med luftledninger, 33 km kabler, 60 transformatorer og 440 målere.
  • I fjellet ligger Svabo transformatorstasjon som er hovedsenteret for distribusjonen. Av hele Norges totale produksjon på vel 140 TWh i løpet av et år, passerer omlag 2 TWh Svaboanlegget.
  • MIP Kraftnett distribuerer først og fremst elektrisk energi til Mo Industripark, og har ansvaret for vedlikehold og drift av nettet.
  • MIP Kraftnett drifter totalt åtte transformatorstasjoner som endrer spenningen i industriparken til 22000-, 3300-, 690-, 400- eller 230 volt levert til kunden.
  • I tillegg drifter de en kraftlinje opp til Storforshei og Ørtfjellet. Linja var i utgangspunktet laget for å forsyne gruvevirksomheten, men brukes nå også av Helgeland Kraft til å distribuere elektrisitet til Storforshei og videre til Saltfjellet.
Del Del Del