Forskningsdirektør Jack Ødegård sier det er et marked for en SINTEF-etablering på Helgeland, men at det må jobbes for å få til nok prosjekter.

Så nærmere på framtidens industri

22 januar, 2016 15:17 Del Del Del

 

Hva er de industrielle behovene innenfor sirkulær økonomi og framtidens produksjon? Det var spørsmålet.

De to temaene var nemlig utgangspunktet for fagseminaret på Campus Helgeland torsdag. Gjennom FoU-løft Helgeland har man sett nærmere på muligheten for en permanent SINTEF-etablering i regionen. Sirkulær økonomi og framtidens produksjon er pekt ut som et faglig grunnlag for en slik etablering, siden de anses som relevante for industrien på Helgeland.

– Vi er ikke helt i mål med konklusjonen ”SINTEF skal være permanent på Helgeland”, men vi jobber med det som mål, sier Jack Ødegård, forskningsdirektør i SINTEF.

I den toårige prosjektperioden ble det tatt 35 prosjektinitiativ. 16 prosjekter ble gjennomført, hvorav 3 direktefinansiert av industrien, 12 medfinansiert av blant andre VRI, Forskningsrådet, SIVA, DU, Enova og 1 EU/Interreg-prosjekt.

– Det var mest små prosjekter med kort varighet, forteller Ødegård.

– Den foreløpige konklusjonen er at det synes å være et grunnlag for en etablering. Markedet er ok, men det krever mye jobb å få prosjektene etablert. Det handler nok litt om tradisjoner, og vi må etablere en sterkere kultur for å satse på FoU, sier forskningsdirektøren.

 

Mer miljøvennlig samfunn

Under fagseminaret sto forskere fra SINTEF for faglig påfyll, mens de over 50 deltagerne deretter i grupper diskuterte industrielle behov. Beskjeden fra Ødegård før gruppearbeidet var å se i hvert fall fem til ti år fram i tid.

Kommersiell utnyttelse av gamle deponier, bedre utnyttelse av spillvarme, matavfall og avgangsmasser var noe av det som ble dratt opp under workshop-delen. Å ta ut kalk fra øseslagg på Celsa og ”leftovers” fra screening som inneholder metaller av verdi ble også spilt inn. På Glencore kan det være mulig å ta ut sink fra slam som i dag støpes inn i gruver, men trolig er volumet noe lavt.

En ukes tid før fagseminaret i Mo i Rana, besluttet SINTEF en strategisk satsing på sirkulær økonomi.

– Input fra dagens workshop kan dermed være en del av å bygge et nasjonalt spisskompetansesenter, sier Ødegård.

– Motivasjonen for dette er omstilling til et mer miljøvennlig samfunn, sikre norsk konkurransekraft og ny verdiskaping.

 

Robotisering

Gaute Knutstad, forskningsleder og deltager i SFI Manufacturing, SINTEF Teknologi og Samfunn, fortalte om framtidens produksjon. Han pekte ut fire pilarer som er viktige i framtidens industrielle produksjon: avanserte materialer og produkter, adaptiv automatisering og produksjon, avansert koordinering og organisering og trippel bærekraft.

– Mange er bekymret over at jobber forsvinner, at roboter kommer og tar over oss. Ja, roboter tar over jobber mennesker tidligere har gjort. Men det skaper nye muligheter og nye typer jobber, sier Knutstad.

– Framtiden handler om å ta ansvar for økonomi, miljø og samfunn. Gjør vi ikke det, går vi på en smell vi ikke aner omfanget av.

Intelligent armeringsstål, sensorer som ikke bare måler men også fører til en handling og sterkere kobling mellom industri og FoU var blant det gruppene trakk fram under gruppediskusjonene om framtidens produksjon.

Del Del Del