Konferansier Lars Bremnes ledet an Drivkraftkonferansen 2019

Samarbeid og vekst på Helgeland

4 september, 2019 12:00 Del Del Del

Med over 100 deltakere på Drivkraftkonferansen 2019 fra offentlig og privat sektor var engasjementet stort for å styrke samarbeidet på tvers og skape interesse og tilflytting til Helgeland. Samarbeid skaper vekst var hovedbudskapet til konferansen, som i år ble avholdt i Sandnessjøen 29.-30. august.

Vi må gjøre det selv!
Er vi på Helgeland egentlig gode nok til å legge til rette for vekst? Det spørsmålet stilte Inge Ryan som er prosjektleder i Nye Namsos til drivkraftforsamlingen.

– Potensiale er der, men det kommer ikke av seg selv. Vi som bor på små plasser har gjennom tiden klart seg med lite, samtidig har det vokst frem en kultur der vi jobber litt ekstra for å skape det unike. For at vi skal legge til rette for vekst og verdiskapning må vi hele tidene være flere hestehoder foran. Magnus Carlsen tenker 7-8 trekk fremover når han spiller, det må vi sammen gjør på Helgeland, sa Ryan.

Det finnes allerede mye bra samarbeid i regionen. Administrerende direktør i Nordic Comfort Products (NCP) Svein Erik Hjerpbakk nevnte selskapets produksjon av stolen S-1500, som er laget 100 prosent gjenvunnet plast (bortsett fra stolbeina) fra tauverk, nøter og storsekker fra de lokale bedriftene Nova Sea på Lovund og Kvarøy Fiskeoppdrett. Allikevel er det fortsatt potensiale til å spille på hverandres styrker og egenskaper enda mer, poengterte han. NCP har levert havplaststoler til blant andre Celsa Armeringsstål i Mo Industripark.

Digitalisering
Det å alltid måtte være flere trekk foran kan være en utfordring. Misjonær for teknologi med samfunnseffekt og tidligere stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen mener at Helgeland trenger mer digitalisering for å være attraktive.

-Privat næringsliv forandrer hele tiden referansepunktet i forhold til hva som er bra, noe som smitter over til referansepunktet til offentlige tjenester. Det resulterer i at vi ønsker tjenester som skal være friksjonsfritt altså enkelt og tilgjengelig når man ønsker det. Derfor bør både offentlig sektor og privat næringsliv på Helgeland tenke igjennom hvordan jeg og min bedrift kan gi folk med ambisjoner tilgang på mine problem. Det vil skape vekst, sa Micaelsen.

Statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey, holdt også innlegg under konferanse og understreket at hver bedrift har et ansvar for å finne måter å gjøre ting smartere ettersom teknologi og digitalisering stadig er i endring.

Satsing på unge talenter
Tilgang til andres problemer var akkurat det Gisle Bakken fra Trondheim ønsket seg da han søkte seg til Hegland Betong AS gjennom rekruterings- og trainee-programmet Kandidat Helgeland.

-Det å løse problemer og se hvilken forskjell mine løsninger kan gi var det som fikk meg opp til Mo i Rana, sa Bakken fra scenen.

Helgeland Betong AS er en av flere bedrifter som regelmessig har ansatt nyutdannede til sin bedrift for å løse problemer gjennom trainee-programmet. Det har resultert i flere faste ansettelser og unge som flytter til regionen. Daglig leder i Helgeland Betong AS, Stian Bohlin, skulle ønske at flere tok sjansen på å ansette nyutdannete til sine bedrifter på Helgeland.

En rekke suksesshistorier om rekruttering ble presentert av Caroline Moen Eide fra Kunnskapsparken Helgeland som også er koordinator for Kandidat Helgeland-programmet. Bakken, Bohlin og Jeppe Strømseng (trainee Mo Industripark as) var med i en paneldebatt om rekruttering til Helgeland, og samtlige løftet frem at det må satses på unge nyutdannede for at regionen skal vokse. Unge tiltrekker seg andre unge var panelets entydige konklusjon.

Del Del Del