Zerokonferansen 2015

Sammen om en grønn fremtid

25 november, 2015 9:15 Del Del Del

Zerokonferansen er Norges største miljøtiltak med over 11000 deltakere. Konferansen ble nylig arrangert for tiende året på rad, hvor tema i år var de grønne spydspissene.

Adm.dir i MIP AS, Arve Ulriksen holdt et innlegg under tema; Grønne klynger. Spydspisser i innovativ grønn næringsutvikling. som ble godt mottatt. Med nærmere 200 deltagere fikk mange med seg at Mo Industripark er en ledende industripark innen energigjenvinning og gjenbruk.

År for år har konferansen bygget seg opp til å bli Norges viktigste arena for klimaløsninger.

Her diskuteres hvordan vi kan kombinere klimamål med å skape flere arbeidsplasser og næringsutvikling der man drar nytte av hverandres teknologi og kompetanse? Hvordan kan energisektoren, prosessindustrien og batteriteknologien sammen skape gode klimaklynger?

MIP AS holdt en innlegg om sitt prosjekt; MIP bærekraft.

– I MIP bærekraft er det fokus på energigjenvinning og gjenbruk. I Mo Industripark gjenvinnes det i dag 391 GWH, det tilsvarer energiforbruket til 24300 eneboliger, forteller markedssjef i MIP, Jan Gabor.

Presentasjonen fra MIP AS ble veldig godt mottatt, og senere innledere henviste til MIPs arbeid i gjenbruk og sirkulær økonomi. Sirkulær økonomi er betegnelsen på at overskuddsmassen fra et selskap blir til råvare hos nabobedriften. I Mo Industripark er det flere titalls eksempler på gjenvinning og gjenbruk av restprodukter fra metall- og bergverksprsessene. Man utnytter og leter også etter nye produkter etter  i overskuddsmasser, med mål om at minst mulig skal deponeres.

– MIP AS har også et samarbeid med Zero hvor vi ønsker å bli utfordret på hvordan vi kan nå klimamålene i 2030 og 2050, samtidig som vi ønsker å dra nytte av den kompetansen Zero har innenfor miljø og energi, forteller Jan.

MIP deltok også under temaet om hvordan offentlige avskaffelser kan bidra til det grønne skiftet?»

 

Last ned eller les artikkelen i pdf-format:

 GSnr6_2015side8

 

Del Del Del