Arbeidet med å få etablert et teknologibasert forskningsinstitutt ved Campus Helgeland mottar i alt seks millioner kroner i støtte, fra fylket, Sparebankstiftelsen og HSBs gavestiftelse.

Seks mill. til forskningsinstitutt ved Campus Helgeland

4 april, 2016 21:00 Del Del Del

Fylkesrådet, Sparebankstiftelsen Helgeland og Helgeland Sparebanks Gavestiftelse bidrar med to millioner kroner hver, for å få realisert et teknologisk forskningsinstitutt ved Campus Helgeland.

Det er et partnerskap bestående av SINTEF, SIVA, Mo Industripark AS, Kunnskapsparken Helgeland og Nord Universitet, som står bak etableringen av et næringsrettet, teknologibasert forskningsinstitutt ved Campus Helgeland i Mo i Rana. Målet er å gi næringslivet i Nord-Norge mer kunnskap og økt konkurransekraft. Og nå får prosjektet økonomisk starthjelp fra Sparebankstiftelsen Helgeland, Helgeland Sparebanks Gavestiftelse og Nordland fylkeskommune.

Oppstartsfase

Først ut var Sparebankstiftelsen Helgeland, som i et møte 19. februar vedtok å støtte prosjektet med to millioner kroner.

– Et slikt prosjekt er i samsvar med intensjonen med vår virksomhet. Vi håper at støtten kan bidra til at man lykkes med å få dette til, sier daglig leder i Sparebankstiftelsen Helgeland, Øyvin Trønsdal.

Halvannen uke etter bevilgningen fra sparebankstiftelsen, fulgte Helgeland Sparebanks Gavestiftelse opp med samme beløp. Og nå har også fylkesrådet gått inn med to millioner kroner.

– Fylkeskommunen bidrar med to millioner kroner i en kritisk oppstartsfase for selskapet, sier fylkesråd for næring, Mona Fagerås (SV).

– Viktig for hele Nord-Norge

Målet med et forskningsinstitutt er dette skal bidra til forskning og nyskapning innen næringslivet, samt skape bedre kontakt mellom forskningsmiljør og næringsliv. Gjennom dette er målet å gi økt konkurransekraft og bedre grunnlag for nyetableringer.

– Jeg mener dette er en svært viktig satsing for nyskapning i næringslivet på Helgeland, Nordland og hele Nord-Norge. Det er en milepæl for industrimiljøet på Helgeland. Industribedrifter i hele landsdelen har store utviklingsmuligheter gjennom mer bruk av forskning i sitt utviklingsarbeid, sier næringsråd Fagerås.

Viktig faktor

Mo Industripark AS (MIP AS) er en av partnerne i arbeidet med å få på plass forskningsinstituttet. Adm.dir Arve Ulriksen er meget glad for bidragene fra fylkeskommunen, Sparebankstiftelsen Helgeland og HSBs gavestiftelse.

– Dette er fantastiske bidrag som gjør at vi nå kan få på plass de siste brikkene, sier Ulriksen, som undertstreker at for MIP er etablering av et tyngre forskningsmiljø en meget viktig faktor i arbeidet med å etablere Mo Industripark som en grønn industripark i verdensklasse.

– For å lykkes med dette, er tilknytning til tyngre forskningsmiljø avgjørende, sier Ulriksen.

Også Bjørn Audun Risøy, daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland, er meget glad for pengestøtten som nå har falt på plass.

– Vi har ivret lenge for å få etablert et forskningsinstitutt ved Campus Helgeland. Med disse midlene på plass kan vi gå inn i en fase der det tas endelige beslutninger om etablering og omfang, sier Risøy.

 

Del Del Del