Prosjektgruppa foran gassklokka som brukes til kortvarig mellomlagring av CO-gassen, før den i dag brukes som brensel. Nå ønsker prosjektgruppa at gassen skal få en annen skjebne, etter oppholdet sitt her. Fra venstre: Ada Jervell (SINTEF Helgeland), Eilif Nermark (MIP), Espen Fanavoll (SINTEF Helgeland), Geir Ove Storheil (Ferroglobe), Terje Lillebjerka (MIP), Bjørn Ingebrigtsen (MIP).

Ser etter ny og mer miljøvennlig bruk av CO-gass

2 april, 2022 7:00 Del Del Del

Den i utgangspunktet giftige gassen for mennesker, kan nå føre til nyvinninger og miljøgevinst. Det er målet til ei tverrfaglig prosjektgruppe i industriparken.

Gjennom produksjonen av ferromangan hos Ferroglobe, er det tilgang på en CO-rik avgass i Mo Industripark. CO – eller kullos – er et resultat av ufullstendig forbrenning av organiske materialer. For mennesker er denne gassen giftig, men den har også et stort energipotensial som kan utnyttes i industrien. I dag distribueres gassen innad i industriparken, der den brukes som brensel og varmekilde for flere industribedrifter.

Nå ser en prosjektgruppe på om avgassen kan utnyttes på andre og mer miljøvennlige måter, og dermed kutte CO2-utslippene som oppstår når den brennes.

Råvare og infrastruktur på plass

–Vi ser etter muligheter for å utnytte det kjemiske potensialet i CO til å lage mer høyverdige produkter, for eksempel at gassen kan bli en råvare i kjemikalieproduksjon, forteller prosjektleder Ada Jervell ved SINTEF Helgeland og direktør Terje Lillebjerka ved MIP Energi og IT. Får man til dette, kuttes CO2-utslippene, industriparken får gitt et betydelig bidrag til det grønne skiftet og det kommer nye etableringer i parken.

–Fordelen vår er at vi har gassen tilgjengelig og ferdig produsert, og vi har infrastrukturen som bedrifter trenger for å få tak i den, sier Lillebjerka

Ferroglobe sin årlige produksjon fører til CO som tilsvarer cirka 200 gigawatt-timer (GWh), som i dag går til brenselsformål. De forbruker en del av gassen selv, og både Celsa Armeringsstål og SMA Minerals benytter den som brensel i sin produksjon. Det samme gjør Mo Fjernvarme for å forsyne diverse bygninger i Rana med oppvarming i vintermånedene.

Dersom flere bedrifter hekter seg på infrastrukturen i Industriparken, for å utnytte CO på nye måter og uten forbrenning, er prosjektgruppa med på å bidra til flere av FNs klimamål:

  • Industri, innovasjon og infrastruktur.
  • Ansvarlig forbruk og produksjon.
  • Stoppe klimaendringene

Prosjektgruppa består av representanter fra SINTEF Helgeland AS, Mo Industripark AS og Ferroglobe. SINTEF Helgeland har prosjektledelsen, mens Mo Industripark AS er prosjekteier.
Prosjektet er et kvalifiseringsprosjekt, finansiert av Nordland Fylkeskommune gjennom Forskningsrådets ordning Regionale Forskningsfond (RFF Nordland). Kvalifiseringsprosjektet startet opp sommeren 2021 og varer i ett år.

Del Del Del