Setter Mo i Rana på kartet

26 oktober, 2016 15:12 Del Del Del

Arve Ulriksen er en viktig drivkraft i arbeidet med å sette Mo i Rana på kartet som en grønn industriby. Han har stått i spissen for å trekke byen vår inn i en ny tid, og inn i det grønne skiftet. 

Det sier Marit Tennfjord, leder for Rana kommunes miljø, plan- og ressursutvalg.

– Arve Ulriksen har synliggjort byen og industrien vår på en god måte, og vist at den er sentral i det grønne skiftet. Det er viktig for Rana kommune, og det ønsker vi å vise gjennom å gi ham miljøvernprisen for 2016, sier Tennfjord videre.

Nettopp det å sette Mo i Rana på kartet, både nasjonalt og internasjonalt, er en viktig faktor i begrunnelsen for at Rana kommune har tildelt administrerende direktør i Mo Industripark AS miljøvernprisen for 2016. På Rana kommune sin hjemmeside står det blant annet følgende om tildelingen: «Han har allerede markert seg som visjonær og målrettet i sitt arbeid med å lede Mo Industripark inn i en grønnere framtid. En bærekraftig industri i Mo i Rana vil kunne sette Rana kommune på kartet som en grønn industriby, med kunnskapsbasert satsning inn i en framtid, hvor det er viktig at store aktører tar tak i klima – og vekstutfordringer på en offensiv måte.»

 

Handler om samarbeid

– Jeg er veldig glad for å få denne prisen, og det er mange jeg ønsker å dele æren med, sier Arve Ulriksen. Vi har jobbet systematisk med strategien om å bli en grønn industripark i verdensklasse over flere år, og det er mange som er involvert. De ansatte i Mo Industripark AS, bedriftene i industriparken, samarbeidspartnere på Campus Helgeland for å nevne noen. For å nå målene våre og legge innhold i bærekraftsarbeidet er vi avhengig av gode samarbeidspartnere og tung kompetanse. Målet er at vi skal styrke og utvikle industriell kompetanse, både i industrien og FoU-miljøene i regionen. Det gode samarbeidet med kommunen og Rana Utviklingsselskap er viktig i dette arbeidet, og jeg vil også trekke fram våre visjonære og offensive eiere.

– Å få denne prisen inspirerer og forplikter. Det er en god pekepinn på at arbeidet vi gjør blir lagt merke til og verdsatt, avslutter Ulriksen.

 

 

Rana kommunes Miljøvernpris:

  • Har til formål å fremme arbeidet innenfor miljøvern. Prisen er en hederspris for den innsats som mottakeren har vist innenfor arbeidet med miljøvern.
  • Prisen tildeles under Prisvinner’n 2016, den 16. november 2016. Dette er et høytidelig arrangement hvor kommunens politikere også deler ut byggeskikkprisen, brødrene Hansens ærespris og kulturprisen.

 

Del Del Del