Sintef Norlab skifter navn til Nemko Norlab

Sintef Norlab blir til Nemko Norlab

24 juni, 2022 16:03 Del Del Del

Nemko har kjøpt Mo Industriparks eierandeler i tidligere Sintef Norlab, nå omdøpt til Nemko Norlab. -Det er det riktige strategiske valget for Nemko Norlab, og de vil få enda bedre muligheter til å vokse videre, sier Arve Ulriksen, administrerende direktør i Mo Industripark.

Mo Industripark AS eide 23,2 prosent av aksjene i det som tidligere het Sintef Norlab. Disse er nå solgt til Nemko. Norlab hadde 120 ansatte i Norge før oppkjøpet, og Nemko Group dobler dermed sin størrelse til 240 ansatte i Norge. Globalt får Nemko med dette 750 ansatte.

Arve Ulriksen kjenner på et visst vemod rundt salget, men understreker at dette handler om å gi selskapet enda bedre muligheter til å vokse videre.  Det igjen vil komme det lokale industrimiljøet til gode.

-Dette gjør vi for å bidra til at Nemko Norlab skal få enda bedre muligheter til videre vekst og en «strategisk edge» i et spennende marked, sier Ulriksen. -Vi selger til et selskap som passer Nemko svært godt, og som har opplevd økt etterspørsel etter nettopp den typen tjenester som Nemko Norlab tilbyr.

 

For mer informasjon, se Nemkos sak her: SINTEF Norlab joins Nemko

Del Del Del