Er du vår nye kollega?

Sørger for sikkerheten i Mo Industripark

15 august, 2018 15:50 Del Del Del

Benn-Anders Mikalsen har gjort alt fra å kjøre tankbil til å være pedagogisk leder i barnehage. Den brede erfaringsbakgrunnen sørget for at  han nylig ble ansatt som utrykningsvakt og instruktør ved MIP Sikkerhetssenter.

– Her får jeg brukt alle deler av utdannelsen min, og nesten alt jeg har jobbet med før i én og samme jobb, forteller Mikalsen, som begynte i stillingen 1. juni.

Allsidig
39-åringen har rukket å få en lang og variert CV. Han har blant annet fagbrev i vei- og anleggsfag, en bachelor i pedagogikk og ettårig kokk- og servitørlinje ved videregående skole.  Han var tidligere lærling i Statens Vegvesen, og jobbet senere som maskinkjører for Øijord & Aanes. Han har også jobbet som gruvearbeider for Rana Gruber og har kjørt gass for Aga.

Etter noen år i anleggsbransjen flyttet Benn-Anders til Trondheim for å studere pedagogikk. Etter endt utdanning jobbet han åtte år som pedagogisk leder i Sentrum barnehage i Klæbu før han i 2016 begynte å kjøre tankbil for Hoyer, en global markedsleder innen transport av flytende gods – en jobb han har hatt fram til nå.

Mange oppgaver
MIP Sikkerhetssenter har det overordnende ansvaret for sikkerheten i Mo Industripark. Dette omfatter også ansvar for adgangskontroll i industriparken og drift av portene.

Som utrykningsvakt og instruktør har Benn-Anders Mikalsen beredskap på brannbil og ambulanse. En annen viktig del av jobben er å være instruktør ved MIP Sikkerhets kurs- og øvelsessenter.

I tillegg utfører de ansatte en rekke andre tjenester som brann- og ulykkesforebyggende arbeid, kontrollrunder og service på utstyr som brannslukkere, røykdykkerutstyr, gassmålere, trykkluftflasker med mer. Jobben innebærer helkontinuerlig skiftturnus med ett døgn på og tre døgn fri. Nå har de fått en ny kollega med på laget.

– Når vi ansetter nye medarbeidere vurderer vi hvilken kompetanse vi har bruk for. Benn-Anders har en bachelor i pedagogikk og solid erfaring i å kjøre langtransport, i tillegg til en del andre egenskaper som passer godt inn hos oss. Han er fysisk og psykisk skikket til jobben, dessuten er han praktisk anlagt, noe som er en fordel, da vi må løse mange praktiske oppgaver, forteller avdelingsleder ved MIP Sikkerhetssenter, Richard Erlandsen.

Jobber mye
Benn-Anders Mikalsens praktiske egenskaper er noe han tilegnet seg fra tidlig alder. Han vokste opp i Røsvassdalen som nærmeste nabo til Grønligrotta, som ligger på familiens eiendom. Benn-Anders måtte hjelpe til med det meste, som å guide i grotta, eller å hjelpe bobilturister som hadde kjørt seg fast på veien. Dette har vært med på å gjøre ham til en løsningsorientert og nevenyttig kar.

Han har alltid jobbet mye, blant annet har han på ”fritida” tatt ekstravakter på Skillevollen Alpinsenter eller kjørt tankbil. Det siste kommer han til å fortsette med for å holde ferdighetene som tankbilsjåfør ved like.

– Jeg liker å jobbe, og jeg  synes det er artig med litt variasjon, noe jeg får her ved MIP Sikkerhetssenter.  I tillegg blir jeg nødt til å holde meg i form, siden vi må gjennomføre regelmessige fysiske tester. Jeg trives veldig godt så langt, det er svært godt arbeidsmiljø her, smiler Benn-Anders Mikalsen.

Del Del Del