Studentene Joachim Espvik, Stian Utvik, Martin Mendes og Ine Mariell Fagerbakk Haugli sammen med forskningsleder og styreleder i SINTEF Helgeland og forskningsdirektør ved SINTEF Industri, Jack Arild Ødegård, seniorforsker Eli Hunnes i SINTEF Helgeland og seniorforsker Per-Anders Eidem i SINTEF Helgeland.

Spennende resultater i SINTEFs grønne sommerjobber-program

23 august, 2018 11:50 Del Del Del

SINTEFs sommerjobbprosjekt har gitt industrien nyttige innspill til nyskapende, grønn innovasjon, samtidig som studentene i programmet har fått innblikk i de mange jobbmulighetene i industrien, helt i tråd med målet satt før oppstart.

Iherdig jobbing
Fire ivrige og lovende studenter ved NTNU i Trondheim har i løpet av sju uker i sommer jobbet med to oppgaver knyttet til reelle problemstillinger for industrien i Rana. Disse oppgavene har sitt utspring og forankring i Arctic Cluster Team ogMo Industripark AS, og flere industriaktører på Helgeland har vært med på sponsorsiden sammen med Nordland fylkeskommune, som har vært hovedsponsor.
Studentene fikk gjort mye i løpet av de knappe to månedene de tilbragte i Rana og la nylig frem resultatene av den iherdige jobbingen frem for industriaktørene som har vært med i prosjektet, SINTEF og kunnskapsmiljøene i Mo i Rana.

Aktuelle problemstillinger for industrien
Den ene oppgaven studentene har jobbet med går på smart miljøovervåkning med fokus på diffuse utslipp, altså de industrielle utslippene som ikke kommer ut av pipene, men gjennom bygningskropper som ikke er tette – hovedsakelig støv. Tanken er å få til kontinuerlig måling av utslipp ved hjelp av ny teknologi som kunstig intelligens. Studentene har også laget en forretningsplan for et nytt og foreløpig teoretisk selskap som kan tilby tjenester til industrien med mål om å for å få bedre oversikt over slike utslipp.

Den andre oppgaven var å se nærmere på nye måter å bruke industrielle overskuddsmasser på, slik at man kan utnyttet ressursene bedre og lukke verdikjeder mer effektivt, samt for å redusere  andelen som i dag går til deponi ytterligere. Også her kom studentene med en forretningsplan og grovskisse for hvordan dette kan gjøres i praksis. Studentene er allerede tilbake på skolebenken og i full gang med fullføring av sine studier. De ser tilbake på nesten to måneder med vellykket prosjektarbeid i industrien.

Fornøyde studenter
Studentene som har vært med i SINTEFs grønne sommerjobbprogram er full av lovord om prosjektet.
– Vi er blitt veldig godt tatt imot, det har vært veldig artig, og ikke minst lærerikt. Vi er blitt satt inn i nye problemstillinger, og det har vært svært givende. Vi har ikke minst fått øynene opp for industrien. Personlig kan jeg si at jeg ikke visste at det var så mye spennende som skjer her, sier den kommende sivilingeniøren Joachim Espvik fra Kristiansund, som til daglig studerer energi og miljø ved NTNU iTrondheim. Han er med i prosjektet sammen med Stian Utvik fra Brønnøysund, som studerer tekniske geofag ved NTNU, Martin Mendes fra Trondheim, som tar en mastergrad i ledelse av teknologi på NTNU Handelshøyskolen i trønderhovedstaden og Ine Mariell Fagerbakk Haugli fra Bjerka, som til daglig tar en mastergrad i prosessteknologi ved NTNU.
– Det har vært svært interessant å få et ekstra innblikk i hva som foregår i industrien. Vi er tatt veldig godt imot, og bedriftene har vist et stort engasjement, sier Ine Mariell Fagerbakk Haugli. Hun er også veldig godt fornøyd med sammensetningen av studentene, som har jobbet sammen i grupper.
– Vi er jo tverrfaglig sammensatt, og det har vært spennende å se hvordan vi har hatt ulike innfallsvinkler til problemstillingene, hvordan vi tenker forskjellig, og hvordan vi har kommet fram til nyanserte resultater, påpeker hun.

Nå håper studentene at noen vil videreføre arbeidet de har satt i gang.

Stor interesse: Alle aktørene som har bidratt med midler og personressurser i sommerjobbprogrammet var tilstede da studentene la frem resultatene tidligere denne måneden, i tillegg til kunnskapsmiljøene i Mo i Rana.

Gode muligheter for videreføring
– Studentene har identifisert og foreslått muligheter for industrielle innovasjoner innenfor de to temaene som de har jobbet med, sier styreleder i SINTEF Helgeland og forskningsdirektør ved SINTEF Industri, Jack Arild Ødegård.
Han påpeker at det både innenfor gjenvinning og miljø/luftovervåkning i stor grad handler om å bruke eksisterende teknologi som man kan sette sammen på nye måter, slik det er gjort i dette tilfellet.

– Så vil framtidig forskning og utvikling avdekke hvor stort potensiale dette til syvende og sist har –  både nasjonalt og internasjonalt, men vi mener dette som er avdekket har store muligheter, påpeker Ødegård.
– Konseptene er beskrevet ganske godt, og det er ikke nødvendigvis høyt opp og langt fram for å komme i gang med uttesting. Det handler å starte i et hjørne og  utvikle problemstillinger gradvis – ikke løse alt på en gang. Vi ser at det er noen lavt-hengende muligheter som er egnet for relativt rask oppstart. Det blir spennende nå å se hvilke aktører som velger å ta dette til seg og som vil få til å ta ledelse og regi på utviklingen, uttaler Ødegård.

 

Kan utvides
Jack Arild Ødegård karakteriserer SINTEFs grønne sommerjobber-prosjekt som svært vellykket, og mener mulighetene ligger til rette for å utvide ordningen framover.
– Tankene vi hadde rundt konseptet mener vi er innfridd til fulle. Vi vil arbeide for å få dette til å vokse de neste årene, sier forskningsdirektøren.
Han påpeker at studentene er veldig interessert i denne type oppgaver generelt. Jo mer industrinært og relevant, jo bedre.
– I denne konteksten med SINTEF Helgeland, tett på industrien,  som viser åpenhet og er imøtekommende, blir dette gjerne svært vellykket. Helgeland er en god lokasjon for å få til mye mer av dette. Til syvende og sist handler det om å vekke interesse hos ungdom som i utgangspunktet ikke nødvendigvis tenker på Helgeland som bo- og arbeidsregion. De er jo framtidige kandidater både til forsknings- og utviklingsmiljøene, men vel så mye til industribedriftene. Rekruttering er jo det vanskeligste å få til her i regionen med tanke på vekst, og vi mener at det å få inn nytt blod og å vekke interesse vil ha en god effekt på sikt, forklarer Ødegård.

Vil se på innspillene
SINTEF Molab har vært sentral i prosjektet, og administrerende direktør Eigil Dåbakk synes innspillene studentene har kommet med er veldig interessante.
–  Dette er dyktige studenter som har jobbet i mange uker med konkrete problemstillinger som definitivt er verd å utforske nærmere. Nå vil vi se på hvilken måte vi kan gå inn og arbeide med noen av innspillene de er kommet med. Vi er veldig fornøyde med jobben studentene har gjort, og gleder oss til neste runde med studenter, uttaler Dåbakk.

Også klyngeleder Monica Paulsen i Arctic Cluster Team er fornøyd med SINTEFs grønne sommerjobbprosjekt.
– Arctic Cluster Team sin visjon er å utvikle nye industrielle løsninger for Nord-Norge, Paris og hele verden, og det var derfor naturlig for klyngen å bidra til realisering av sommerjobb-programmet sier klyngeleder Monica Paulsen.
– For klyngen er det både inspirerende og nyttig å se resultatene fra den tverrfaglige studentgruppen, vi er svært imponert over det studentene har fått til, understreker hun.

Imponert
– I Mo Industripark AS er vi veldig imponert over kompetanse, kunnskap og resultat av prosjektet, sier markedsdirektør Jan Gabor.
– Studentene har gjennom faglig innsikt presentert troverdige businesscase, inkludert innovasjon, marked, produkt og økonomi. Slike studenter gir oss stor tro på at vi vil ha nødvendig rekruttering til industrien og kan bare ønske at dette bidrar til at noen velger å etablere seg i Nordland. Allerede nå kan vi garantere at vi deltar på neste års initiativ. Vi vil takke SINTEF for et meget godt initiativ, avslutter Jan Gabor.

 

 

SPONSORER:

Disse er sponsorer for SINTEFs grønne sommerjobbprogram 2018: Nordland fylkeskommune og Norges Forskningsråd v/MoFI, Arctic Cluster Team, Mo Industripark AS, Elkem Rana, Ferroglobe Mangan Norway, Celsa Armeringsstål, Miljøteknikk Terrateam, SINTEF Molab, Alcoa Mosjøen og Nord Universitet, i tillegg til SINTEFs egne bidrag. Bidragene er både i form av midler og egeninnsats.

Del Del Del