Sponsormidler for 2022

3 november, 2021 10:34 Del Del Del

Mo Industripark AS lyser nå ut vår sponsormiddelordning for 2022. Dette er en populær ordning og vi får hvert år inn flere titalls søknader om støtte. I likhet med tidligere år, vil vi prioritere tiltak og aktiviteter som retter seg mot barn og unge. Søknadsfrist er 13. desember 2021.

Samfunnsansvar
Sponsing av tiltak som fremmer utvikling, trivsel og positivt engasjement for barn og ungdom i regionen er noe vi er glade for å kunne bidra med. Som en betydelig samfunnsbygger og næringsaktør i Rana, ønsker vi å være en positiv medspiller, gjennom å støtte opp om aktivitet som fremmer samfunnsansvar og samfunnsengasjement. Alle er velkomne til å søke, men aktiviteter som retter seg mot barn og unge vil bli prioritert.

Våre kriterier 
Mo Industripark AS skal støtte opp om tiltak som bidrar til utvikling, trivsel og positivt engasjement og som på lang sikt kan bidra til å styrke regionens verdiskapning og sysselsetting. Aktiviteter som viser ansvarlighet for lokalsamfunn og lokale virksomheter, og aktivitet som skaper engasjement og stolthet for vår region og vårt næringsliv, ønsker vi å styrke.

Innretting
Vi gir primært støtte i form av sponsing til tiltak som fremmer lokal aktivitet innenfor idrett, kultur og ideelle formål. Her vil vi vektlegge tiltak som:

  • Styrker interesse for kultur, idrett og utdanning.
  • Skaper interesse for lokalkunnskap.
  • Er basert på aktivitet i vår region.
  • Prioriterer barn og ungdom.

Støtte i form av sponsing skal bidra til å profilere Mo Industripark AS på en positiv og synlig måte.

Søknadens innhold:

  • Skriftlig søknad der aktiviteten det søkes støtte til beskrives med innhold, deltakere, omfang og tid aktiviteten går over.
  • Spesifisert beløp det søkes om fra Mo Industripark AS.
  • Plan for profilering av Mo Industripark AS innenfor aktiviteten.
  • Plan for hvordan aktiviteten profileres utad, gjerne med referanser til tidligere tilsvarende aktivitet.
  • Vi behandler kun skriftlige søknader, og kun ved den årlige behandlingsrunden. Sponsoravtaler inngås for ett år av gangen.

Søknader sendes inn via dette skjemaet: https://forms.gle/nsmXNNn6CUn81yAu7

Spørsmål kan sendes til:

Søknadene for 2022 vil bli behandlet i løpet av januar 2022. Resultater offentliggjøres rundt månedsskiftet januar/ februar og de som får innvilget sin søknad vil inviteres til et sponsormøte rundt samme tidsrom.

Del Del Del