Tag Archive: Aasta Hansteen

 • 8 desember, 2020

  2000 – 2015: Finanskrise, miljøspørsmål og oljesatsing De første femten årene i det nye tusenåret var på ingen måte mindre begivenhetsrike enn de foregående femten. Skiftende forutsetninger Miljøspørsmål, global resesjon, rammevilkår under press og ny vekst preget starten av det nye millenniet. I tillegg skiftet bedrifter eiere, Kina entret den globale stålindustrien, og oljesatsing i [...]
 • 26 november, 2015

  LEDER: Nordland er lovet ringvirkninger fra petroleumsnæringen, men det vi har sett hittil kan mer sammenlignes med glassperler.
 • 28 juli, 2015

  Mandag 27. juli var de siste av sugeankrene lastet ombord i Scandi Acergy, ved Rana Industriterminal.
 • 29 mai, 2015

  – Vi ble ferdig med hoveddelen av ordren omtrent på det tidspunktet som var planlagt, og tilbakemeldingene fra Statoil er positive. Alt er perfekt, og det ser ut for å ha vært et suksessrikt prosjekt, sier Collin Mather, commercial manager ved Wasco Energy, og kontaktperson for Statoil for Polarledprosjektet.
 • 29 mai, 2015

  Fra midten av juni er det planlagt at den hektiske perioden med å skipe ut rør og sugeankre fra Rana Industriterminal starter. Supplybåtene med rør starter utskipingen først.
 • 16 mars, 2014

  Statoil ligger godt foran planen på 450 mill. kroner i ringvirkninger. De ser gjerne at man også oppnår mer enn planlagt, og hittil har denne utbyggingen gitt 365 nye årsverk i 2013, sa områdedirektør Hans Jakob Hegge i Statoil under Aasta Hansteenseminaret i Mo Industripark 13. februar.
 • 14 mars, 2014

  Produksjonen av sugeankrene til Aasta Hansteen-plattformen startet i desember. Momek Fabrication AS skal i alt produsere 25 sugeankre, mens det i de opprinnelige planene var lagt opp til å lage 35 stykker.
 • 12 mars, 2014

  Aasta Hansteen-utbyggingen hittil har gitt 200 millioner kroner i ringvirkning i form av oppdrag for nordnorske leverandører. Planen er at det skal gi minst 450 mill. kroner i ringvirkninger, og Statoil mener det er god mulighet for mer. Leveranser fra virksomhet i Mo Industripark utgjør en stor del av ringvirkningene, og olje- og gassvirksomheten kan føre til enda høyere aktivitet. Les mer om Aasta Hansteen-seminaret i Mo Industripark 13. februar på ….. side 16-18
 • 12 mars, 2014

  – Vi er svært glad for samarbeidet vi har etablert med Momek Group AS, som nå har startet produksjonen av sugeankre, sa Yngve Vassmyr i Subsea 7.