Tag Archive: AGA

 • 16 desember, 2014

  – Etableringen av den nye luftgassfabrikken i Mo Industripark har gått svært bra, både i forhold til tidsperspektivet, driftsteknisk og ellers. Vi har på plass god drift på anlegget, og vi har nå potensial for å levere til flere kunder framover. Anlegget er bygd for å kunne levere luftgasser ut over vår hovedkunde Celsa Armeringsstål AS. Dette sier Jostein Thomassen, salgs- og markedsdirektør i AGA Norge AS.
 • 16 desember, 2014

  AGA-konsernet er en del av Lindegruppen, som er verdens største leverandør av luftgasser. Linde-gruppen har 62.000 ansatte rundt om i 104 land i hele verden. Deres nyeste luftgassanlegg ligger i Mo Industripark.
 • 20 desember, 2013

  AGAs nye luftgassfabrikk, slik den framstår i desember 2013.
 • 9 juli, 2013

  Utbedring av vann- og avløpsnett for AGA, samt sikring av kapasitet og driftssikkerhet.