Tag Archive: Fesil Rana Metall AS

 • 25 februar, 2016

  Ansatte fra 15 bedrifter var involvert og tusenvis arbeidstimer ble lagt ned, da ovn 6 hos Fesil Rana Metall AS ble tatt ut for vedlikehold.
 • 19 februar, 2016

  I vår første utgave av Gule Sider i år har vi, som ved tidligere årsskifter, en oppsummering av fjoråret og et blikk framover for 2016. Vi har spurt et utvalg av bedrifter følgende tre spørsmål: Hvordan oppsummerer dere virksomheten i 2015? Hvilke forventninger, mulighet og utfordringer har dere for 2016? Har dere konkrete prosjekt (ut […]
 • 11 desember, 2015

  Mikael Sandvær, Sindre Rosting og Johannes M. Gylseth har alle en traineestilling i Ranaindustrien. De mener det gir dem unike muligheter.
 • 4 november, 2015

  – Vårt fokus nå er å få lagt inn strømmen til Celsa Armeringsstål AS. Vi har fortsatt alt disponibelt mannskap ute for å sikre at det kan skje snarest mulig. Det er utstyr som skal demonteres, rengjøres og så installeres igjen.
 • 10 juli, 2015

  – Skal vi utvikle oss som en sterk region og øke konkurransefortrinnet er det utrolig viktig at vi tenker innovasjonsutvikling. Spesielt gjennom forskning og utvikling (FoU), sier Marianne Therese Steinmo ved Senter for industriell forretningsutvikling ved Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland.
 • 30 mai, 2015

   – Selv om mange er tydelige på at energien skal brukes til industri, er det ikke alle som får det med seg. Det betyr at nasjonen vet for lite om hvor viktig fremtidens industri er for det norske samfunnet. Dette sier energidirektøren i Fesil Rana Metall AS, Helge Stanghelle. Flere industribedrifter har gått sammen om […]
 • 25 mars, 2015

  Flere nyvinninger preget virksomheten i Ranaindustrien i 2014. Smelteverkene har klart seg bra gjennom et vanskelig år, mens utfordringen er store for både Rana Gruber AS og for deler av verkstedsindustrien. Usikkerheten er stor for flere bedrifter i 2015.
 • 24 mars, 2015

  – I slutten av 2014 ble det håndtert dobbelt så mye last over kai ved Rana Industriterminal (RIT) som normalt. I uke 48 var det rekordstor aktivitet, med over 80 tusen tonn, som er rekord for en uke på RIT.
 • 8 mars, 2015

  Fesil Rana Metall varsler om utslipp av urenset røyk fra mandag 9. mars, i forbindelse med oppstart av ovn etter vedlikeholdsstopp.
 • 20 mars, 2014

  2014 er et år med mange merkedatoer i Rana og i Rana-industrien – med en rekke 50-års og 25-årsmarkeringer.
 • 12 mars, 2014

  Gule Sider har stilt tre korte spørsmål til en rekke av bedriftene i Ranaindustrien ved årsskiftet, om 2013 og utsiktene framover.
 • 12 mars, 2014

  MFC Industrial Ltd. (MCF) og FESIL Invest AS har blitt enige om en avtale som innebærer at MFC kjøper FESIL AS inklusive datterselskapene FESIL Rana Metall AS og FESIL Sales AS. Her framgår det også at FESIL Invests eierandeler i FESIL Lilleby AS og Mo Industripark AS ikke inngår i avtalen.
 • 28 januar, 2014

  – Bedriften spurte om vi var interessert i et løp med videreutdanning, med blant annet samlinger i Glomfjord. Jeg synes det er kjekt med et ekstra fagbrev, forteller Stig Robin Aspvik, elektriker ved Fesil Rana Metall AS.
 • 28 januar, 2014

  – Jeg hadde ikke drømt om for noen år siden at jeg skulle ende opp her, men etter sommerjobben spurte jeg om jeg fikk lov til å fortsette ved FESIL, og det fikk jeg, forteller Lill Karin Fagerdal, operatør ved Fesil Rana Metall AS:
 • 17 januar, 2014

  MFC Industrial Ltd. (MCF) og FESIL Invest AS har blitt enige om en avtale som innebærer at MFC kjøper FESIL AS inklusive datterselskapene FESIL Rana Metall AS og FESIL Sales AS. FESIL Invests eierandeler i FESIL Lilleby AS og Mo Industripark AS inngår ikke i avtalen.
 • 21 desember, 2013

  Det er innført en strengere parkeringspraksis i Mo Industripark. Nå vil feilparkering resultere i borttauing uten varsel. Flere nestenulykker, økt trafikk og flere aktører har ført til mer uoversiktlige forhold i Mo Industripark. Nå i vinterhalvåret, med snørydding og vanskelige forhold for vedlikehold, er forholdene ekstra skjerpet. Ett viktig forhold i dette er parkeringsforholdene. – […]
 • 20 desember, 2013

  Ovn 6 ved Fesil Rana Metall AS er igjen i drift etter vellykket ommuring og vedlikehold.
 • 31 oktober, 2013

  Felles høringsuttalelse til framlegg av Strategisk næringsplan i Rana fra Mo Industripark AS, Rana Gruber AS, Rana Industriterminal AS, Fesil Rana Metall AS, Glencore Manganese Norway AS, Celsa Armeringsstål AS, Momek Group AS, Inkubator Helgeland AS, og Mo Fjernvarme AS.
 • 11 oktober, 2013

  En delegasjon fra CHEMK i Russland, sammen med Vadvedt Technology AS og Norsk Energi besøkte Mo Fjernvarme AS og Fesil Rana Metall AS i september for å se på røykrørskjeleanlegget i Mo Industripark.