Tag Archive: Grønn industripark

 • 20 oktober, 2016

  Mo Industripark skal være med og sette standarden for energieffektivitet, gjenvinning og utslippsreduksjoner. Ambisjonen er å bli en grønn industripark i verdensklasse!
 • 23 september, 2016

  Som en av flere bedrifter i Mo industripark, har Imtas AS valgt å bytte ut deler av bilparken til mer miljøvennlige el-biler.
 • 15 april, 2016

  Driftsdirektøren i Mo Industripark AS skolerte EU-rådgivere på studietur.
 • 5 januar, 2016

  Mo Industripark AS og Bellona har inngått et treårig samarbeid for å styrke arbeidet i å etablere grønn industripark i verdensklasse.
 • 11 desember, 2015

  Arve Ulriksen skriver svar på leserinnlegg: Grønn industripark i verdensklasse er for Mo Industripark AS en viktig visjon, og den kan bli realistisk om vi arbeider sammen mot målet.