Tag Archive: Gunnars Tråd AB

  • 12 mars, 2014

    – Lavkarbon valsetråd er et produkt som etter hvert passet godt inn i Celsa Armeringsstål AS sin portefølje, og som forbrukes i vesentlig grad i det vi anser som vårt hjemmemarked, Norden, sier salgssjef Halvard Meisfjord ved Celsa Armeringsstål AS.
  • 12 mars, 2014

    – For oss i Gunnars Tråd AB er det viktig og positivt å ha en nordisk leverandør, med kvalitet og pris som er tilpasset vårt kostnadsnivå og innenfor vårt segment, sier Kjell Ove Gunnarsson.