Tag Archive: Herøya

  • 24 mai, 2015

    – Intensjonen med besøket var å se og lære hvordan Herøya Nett er organisert, hvilke arbeidsoppgaver de ivaretar, og spesielt hvordan de praktiserer driftsleder- og DLE-funksjonen, sier avdelingsleder Odd Husnes i MIP Kraftnett, Mo Industripark AS.