Tag Archive: industrielt veiskille

  • 30 mai, 2015

    Av Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS. Dette er et av de største positive industrielle vedtak fra en norsk regjering på lang tid. Denne beslutningen rangeres på nivå med innføringen av CO2-kompensasjonen som den rød-grønne regjeringen innførte i 2012 for kraftforedlende industri. Slik vil jeg karakterisere regjeringens forslag om å sette ned el-avgiften […]