Tag Archive: Industriklynge

  • 5 februar, 2018

    25. Januar var Meyergården Spektrum fylt med representanter fra prosess- og mineralindustrien samt utviklings- og kompetansemiljø fra Orkanger i sør til Finnsnes i nord. – Arctic Cluster Team (ACT) skal være en spydspiss i bærekraftig omstilling og verdiskaping i Norge, og ARENA-status er et viktig skritt på veien. Det sier prosjektleder for ACT, Monica Paulsen […]
  • 29 juni, 2016

    Erna og regjeringen ønsker vekstnæringer som skaper verdier og grønne løsninger. Det kan miljø som Mo Industripark levere på.
  • 23 mai, 2016

    I sin artikkelserie «Grønne steg» presenter Enova noen av bedriftene og bransjene som har tatt grønne steg på veien mot lavutslippssamfunnet. Mo Industripark er en av aktørene som presenteres i en artikkel med tittelen «Er dette Norges grønneste industripark?»