Tag Archive: industrikonferansen i bodø

  • 2 oktober, 2018

    Dette slo en tydelig sjefsøkonom i NHO, Øystein Dørum, fast under sitt innlegg på industrikonferansen i Bodø, som samlet over 200 deltakere fra flere sektorer for diskusjoner knyttet til norsk industris konkurransekraft i forrige uke. Fullspekket program Dørum var en av en rekke inviterte innledere som belyste hvordan Norge påvirkes av internasjonale forhold og drøftet […]
  • 10 august, 2017

    Mo Industripark er med som arrangør under årets utgave av industrikonferansen i Bodø 27.-28. september sammen med Norsk Industri, Elkem, Alcoa, Enova, NHO Nordland, LO, Industri Energi, Nordland fylkeskommune og Nord universitet. Temaet for konferansen er konkurransedyktigheten til norsk industri og industriarbeideren. Denne nye informasjonsvideoen skal under konferansens varighet promotere flere av selskapene i parken samt muligheter […]
  • 19 juni, 2017

    Temaet for årets industrikonferanse i Bodø er norsk industri som global aktør, og hvordan de internasjonale politiske svingningene virker inn på norsk industri og norsk konkurransekraft.