Tag Archive: industrimelding

 • 29 november, 2016

  Ga honnør til regjeringen Mo Industripark fikk storfint besøk da statsminister Erna Solberg var på offisielt besøk i Rana på mandag. Under besøket fikk hun innspill om viktige rammebetingelser for at bedriftene i Mo Industripark skal kunne levere på eksportinntekter, nye arbeidsplasser og grønn vekst. Administrerende direktør Arve Ulriksen var glad for å kunne ønske […]
 • 4 november, 2016

  2. nestleder i LO Hans-Christian Gabrielsen besøkte fredag Mo Industripark, og hadde med seg flere fra LO’s næringspolitiske avdeling. – Dette er mitt andre besøk i industriparken, og jeg ønsket at flere skulle få se det arbeidet som gjøres her, sa Gabrielsen. Det er for lite kunnskap om dette viktige industrimiljøet i sør. Mye av […]
 • 26 september, 2016

  Norsk prosessindustri skal øke verdiskapingen, samtidig som klimagassutslippene reduseres til null. Det er visjonen i «Veikart for prosessindustrien – økt verdiskaping med nullutslipp i 2050».
 • 21 september, 2016

  I forbindelse med regjeringens industrimelding inviterte Nærings- og Fiskeridepartementet industrien til et innspillmøte med tema ”grønt skifte” på Mo.
 • 30 september, 2015

  Årets industrikonferanse er enda mer aktuell enn fjorårets. Det skyldes at økonomien i Norge og i verden endrer seg.
 • 21 mai, 2015

  Næringskomiteen på Stortinget har nylig enstemmig anbefalt at det utarbeides en stortingsmelding om norsk industris rammevilkår. Det påpekes i innstillingen at det trengs tiltak for å sikre norske bedrifters konkurransekraft.