Tag Archive: Kartlegging

  • 16 oktober, 2016

    Skal vi få etablert økt gjenvinning er det to sentrale drivere for slike prosesser. Den ene er økonomi, at gjenvinning er lønnsomt for bedriften. Den andre driveren er skjerpede pålegg fra miljømyndighetene, i form av lover og forskrifter.