Tag Archive: Kunnskapsparken Helgeland AS

 • 13 september, 2022

  I fjerde etasje på Campus Helgeland finner man Kunnskapsparken Helgeland og deres engasjerte forretningsutviklere. De oppfordrer flere til å oppsøke dem med ideene sine. Inkubatoren i regi av Kunnskapsparken Helgeland hadde i fjor hele 183 vurderinger på Helgeland. Her hjalp de gründere, start-ups og etablerte bedrifter med å utvikle gode ideer gjennom blant annet rådgiving, [...]
 • 10 juli, 2015

  – Med etableringen av LEAN Senter Helgeland AS skal vi bidra til sterkere satsing for å øke konkurransekraft og effektivitet i næringsliv og offentlig virksomhet på Helgeland og i resten av Nord-Norge.
 • 23 mai, 2015

  Fra 22. til 24. juni arrangerer Kunnskapsparken Helgeland sommerskole for elever som skal starte i 9. og 10. trinn.
 • 6 juli, 2014

  Bak etablering av Lean-senter på Helgeland står Mo Industripark AS i samarbeid med Aker Solutions, Alcoa Mosjøen, Kunnskapsparken Helgeland og Helgeland Kraft.
 • 20 april, 2014

  – Vi skal bidra til å senke terskelen for bedrifter til å starte forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU). Vår jobb som kompetansemeglere er å være en døråpner begge veier – fra bedrifter til FoU-miljøer og omvendt, forteller de to kompetansemeglerne, Monica Paulsen og Monica Hagen ved Kunnskapsparken Helgeland AS.
 • 17 april, 2014

  Fra høsten er mange års forarbeid endelig over, og for første gang på Helgeland kan man nå ta en fullverdig ingeniørutdanning fullt og helt lokalt, når det treårige ingeniørstudiet startet i august ved Campus Helgeland.
 • 5 oktober, 2013

  Samlokalisering i Campus Helgeland gir en unik mulighet til å utvikle et tettere samarbeid mellom tre forskjellige miljø; Forskning og ut-vikling, næringsliv, og utdanning på høyere nivå.