Tag Archive: LO i Nordland

  • 30 september, 2015

    En helhetlig energipolitikk må legge til rette for at denne energien skal etableres i regionene, nær der kraften produseres. Dette er ett av kravene som LOs distriktssekretær i Nordland, Rita Lekang, presenterte under Industri2015.
  • 18 november, 2013

    LO i Nordland og NHO i Nordland har i en høringsuttalelse til Jernbaneverket krevd at det tas inn en økning til 30 tonns aksellast mellom Ørtfjell og Mo i Rana (Dunderlandsbanen) i Handlingsprogram for 2014-2023 .