Tag Archive: Mo Fjernvarme AS

 • 22 mars, 2018

  Mo Fjernvarme har levert fjernvarme til byggtørk under oppføringen av blant annet Toyota Nordvik og Selfors sykehjem, via byggets permanente varmeanlegg. For å kunne levere fjernvarme til flere byggeprosjekter har de nå fått laget mobile enheter som kan kobles på fjernvarmeforsyningen til nybygg, og tilbyr dermed miljøvennlig byggtørking og -varming, som erstatter tradisjonelle dieselaggregat. – […]
 • 9 juli, 2015

  På kort varsel gikk flere ansatte i Mo Industripark sammen og dannet mixlaget Industrikameratene. Det gikk slettes ikke verst.
 • 25 mars, 2015

  Flere nyvinninger preget virksomheten i Ranaindustrien i 2014. Smelteverkene har klart seg bra gjennom et vanskelig år, mens utfordringen er store for både Rana Gruber AS og for deler av verkstedsindustrien. Usikkerheten er stor for flere bedrifter i 2015.
 • 22 januar, 2015

  I 2014 ble det produsert 75,2 millioner kWh fjernvarme i Mo i Rana. Av dette var hele 99,1 prosent gjenvunnet energi fra industrien.
 • 28 januar, 2014

  – I Norge er Mo Fjernvarme AS det eneste fjernvarmeanlegget som baserer seg helt på utnyttelse av overskuddsenergi, sier Ronny T. Straum, som jobber ved Mo Fjernvarme AS.
 • 20 desember, 2013

  Besøk til Mo Fjernvarme AS fra russiske CHEMK i november.
 • 31 oktober, 2013

  Felles høringsuttalelse til framlegg av Strategisk næringsplan i Rana fra Mo Industripark AS, Rana Gruber AS, Rana Industriterminal AS, Fesil Rana Metall AS, Glencore Manganese Norway AS, Celsa Armeringsstål AS, Momek Group AS, Inkubator Helgeland AS, og Mo Fjernvarme AS.
 • 11 oktober, 2013

  En delegasjon fra CHEMK i Russland, sammen med Vadvedt Technology AS og Norsk Energi besøkte Mo Fjernvarme AS og Fesil Rana Metall AS i september for å se på røykrørskjeleanlegget i Mo Industripark.