Tag Archive: momek

  • 24 januar, 2018

    Over 50 bedrifter på stand trakk elever og studenter til Karrieredagen 2018 i Ranahallen. Flere bedrifter fra Mo Industripark ville bidra til at ungdommen velger relevant utdanning og yrkesvei ved å presentere jobbmuligheter i sine bedrifter, samt øke sjansen for at flere velger å bosette seg i regionen etter endt utdanning. Private bedrifter, offentlige virksomheter, […]
  • 24 juni, 2016

    Statssekretærer fikk med seg tydelig Nasjonal transportplan-bestilling fra Rana.
  • 18 april, 2011

    En rekke medarbeidere i Mo Industripark har Rana som base for jobb i hele landet, og også ut i den store verden. Møt noen av dem!