Tag Archive: nettariffer

  • 3 mai, 2017

    Norge står overfor en stor økonomisk omstilling hvor det er tverrpolitisk enighet om at landbasert industri vil spille en viktig rolle. Likevel er vi i ferd med å rive bort grunnmuren for vår verdensledende og klimavennlige prosessindustri.
  • 26 mai, 2015

    Fra årsskiftet ble Statnetts nye prismodell for nettariff innført. For Celsa Armeringsstål AS er den årlige merkostnaden på 16 mill. kroner.